Hagwall avgår efter Bonnierförslag

8 oktober 2016 17:06

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Anna Hagwall lämnar sina uppdrag som ledamot i skatteutskottet och som intern gruppledare för Sverigedemokraternas skattepolitiska grupp. Hon kommer heller inte att ställa upp för omval till riksdagen 2018 på uppmaning från partiledningen.

Bakgrunden är den kritik som uppstått sedan Hagwall bland annat föreslagit slopat presstöd för att minska Bonniers, enligt hennes uppfattning, dominans inom medierna. Enligt ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna är motionen "i direkt strid med partiets fastslagna linje på flera viktiga områden" och riskerar att skada partiets avseende.

I sin motion påstår Hagwall felaktigt att 80 procent av medierna ägs av en och samma ägare. I pressmeddelandet kommenterar Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson avgången med att "Anna Hagwall dementerar bestämt de anklagelser om antisemitism som riktats mot henne den senaste tiden. Det är dock illa nog att hon lagt fram förslag som står i direkt strid med partiets politik och uttalat sig på ett sådant sätt att trovärdigheten i Sverigedemokraternas mångåriga kamp mot antisemitism har kunnat ifrågasättas."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT