Italien Italienska Genua kommer att ha en ny bro inom ett år, säger borgmästaren Marco Bucci i samband med att staden börjar riva resterna av den bro som rasade i somras. 43 människor dödades i brokollapsen och tiotals skadades.

Målet är att komma så långt med rivningen att byggnadsarbetet kan inledas. Målet är att börja bygga den 31 mars, vilket gör det möjligt för oss att ha en bro klar till jul, säger Bucci.

En del av viadukten på motorvägen A10 kollapsade utan förvarning i augusti, vilket gjorde att en 200 meter lång bit av bron rasade med bilar och lastbilar.

Rivningen och röjningen av området väntas kosta 19 miljoner euro, drygt 190 miljoner kronor.

Platsen är fortfarande avstängd då utredningen om vem som bär skulden för händelsen inte är avslutad.