Frankrike/Storbritannien Storbritannien ska eventuellt ge Frankrike ekonomiskt stöd i arbetet med att begränsa antalet migranter som försöker korsa Engelska kanalen.

"Frankrike har, liksom Storbritannien, ett intresse av att begränsa dessa kanalövergångar", uppger franska inrikesdepartementet efter ett ministermöte på torsdagen.

Sedan i januari har cirka 1 500 migranter försökt ta sig över kanalen, det är mer än dubbel så många som under hela 2018, enligt Frankrike.