Materialbrist kan slå mot sjukvård i månader

Stabsläge råder fortfarande i tre av fem regioner som drabbats hårt av brist på sjukvårdsmaterial efter ett leverantörsbyte. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har över 100 operationer ställts in – och fler är att vänta.

18 oktober 2019 14:09

Sedan regionerna i Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Sörmland bytte leverantör av sjukvårdsmaterial den 1 oktober har det utbrutit kaos då de inte fått de förbrukningsartiklar de behöver för vården.

Sedan i onsdags har 97 planerade operationer ställts in i Uppsala och ytterligare operationer ställs in över helgen fram till tisdag. Aven Region Västmanland och Dalarna ställer in operationer nästa vecka medan Örebro och Sörmland klarat sig bättre och räknar med att kunna bedriva normal vård över helgen och in i nästa vecka.

På fredagen avblåstes det regionala stabsläget i Uppsala, men på Akademiska sjukhuset behåller man stabsläget lokalt.

Mikael Köhler, chefsläkare på Akademiska sjukhuset, säger på en pressträff att sjukhuset är i ett läge som är "stabilt instabilt" och att det kommer fortsätta vara så under en lång tid framöver. Han vill understryka att stora delar av vårdarbetet ändå utförs som vanligt.

Vi utför 80 procent av all planerad kirurgi och utför också alla nödvändiga operationer, alltså de som är tidskritiska, säger han.

Björn Kardell, avdelningschef för transport och logistik på region Uppsala, säger att man fått "slita" för att få ut gods, även om mängderna inte är vad man hoppats på.

Vi har kraftsamlat för att kunna distribuera ut till sjukhuset så fort som möjligt, men det är lite svårt att få leveransbesked.

Saknat beredskapslager

De drabbade regionerna har i stort saknat beredskapslager, vilket enligt Uppsala berott på en slimmade ekonomisk situation sedan tidigare. I viss mån har regioner fått nödhjälp från andra regioner i landet.

Region Västmanland har som mål att fortsätta med akuta operationer, canceroperationer och upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen, det vill säga om det skulle inträffa en stor olycka

På fredagsmorgonen konstaterade regionen att ännu färre sjukvårdsartiklar anlänt från Apotekstjänst. Man har fått upprätta en prioriteringslista med syfte att styra de viktigaste förbrukningsartiklarna till de viktigaste verksamheterna.

Politiskt krismöte

Under fredagsmorgonen höll regionordförandena krismöte på telefon. Monica Johansson (S), ordförande i Region Sörmland, berättar att de nu ser över avtalet med Apotekstjänst.

Vi har talat om hur vi ska gå vidare i nästa skede. Vi ska titta på handläggningen och på avtalet, säger hon.

TT: Kommer ni att använda "nödutgången" i kontraktet och avbryta det i förtid?

Det vill jag inte spekulera i. Först ska vi lösa den akuta krisen. Vi vill att det ska bli rätt, och vill inte förhasta oss, säger Erik Weiman (M), ordförande i regionstyrelsen i Uppsala.

Han vill inte heller gå in på om regionerna kommer att kräva ut de viten som kontraktet innehåller. Varje försenad artikel innebär ett vite för leverantören på 40 kronor, enligt avtalet.

Ser över avtalet

Frågan många ställer sig nu är dock om Apotekstjänst verkligen kommer kunna får ordning på sina leveranser. Företaget uppger för TT att de dubblat sin personalstyrka och att 130 pallar, över avtalade nivåer, går ut varje dag men att de inte ser när flödet kan fungera som normalt.

De första samtalen till Region Uppsala om att det var problem med leveranserna kom omkring 3-4 oktober.

Då gjorde man bedömningen att detta hörde till när man byter leverantör. Vi trodde att det skulle vända, men det vände inte, säger chefsläkare Mikael Köhler.

I Örebro, där det rått stabsläge sedan i förra veckan, tycker regiondirektör Rickard Simonsson att det börjar närma sig en gräns nu, efter 18 dagars problem.

Det är normalt med vissa inkörningsbekymmer, men detta är mycket mer än normalt.

TT: Har ni förtroende för att Apotekstjänst klarar att uppfylla avtalet?

Det börjar närma sig en gräns då leveranser måste ske. Detta är inte acceptabelt, säger Rickard Simonsson.

TT har sökt både Apotekstjänsts vd Tomas Hilmo och bolagets styrelseordförande Cecilia Verstegh, men ingen av dem vill kommentera.

Fakta: Tomma hyllor – inställda operationer

Företaget Apotekstjänst vann upphandlingen för leveranser av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per 12 månadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

Tidigare hade Mediq haft uppdraget. Bytet skedde den 1 oktober. Sedan dess har leveranserna krånglat.

På torsdagen den 10 oktober beslutade Region Uppsala att ställa in planerade operationer på grund av materialbrister. Tre av de fem regionerna är i stabsläge, vilket innebär att de leds av en särskild organisation. På fredagen avblåstes det regionala stabsläget i Region Uppsala. Akademiska sjukhuset i Uppsala behåller dock stabsläget lokalt.

Vid Akademiska sjukhuset har totalt 97 operationer ställts in. Även på sjukhusen i Västerås och Köping har planerade operationer ställts in sedan i onsdags.

Regionkontoret har fått i uppdrag att bygga upp ett beredskapslager, och det arbetet är i full gång.

På torsdagen den 17 oktober meddelade Region Dalarna att man även där ställer in planerade operationer på grund av materialbrister.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tidigare till TT konstaterat att beredskapen hos regionerna är för låg. Även vid ett byte av leverantör måste verksamheten fungera.

Källa: Varuförsörjningsnämnden, Socialstyrelsen, MSB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Cederblad/TT