Tengbom ritade först ett helt vanligt hus, ett som ser ungefär likadant ut som grannhusen. Problemet med en sån byggnad är att flera fönster måste byggas igen på de hus som redan finns och det är inte vilka fönster som helst – de är tidstypiska exempel på funkis.

Enligt den kulturmiljöutredning som gjorts har husen ett kulturhistoriskt värde. Hörnhuset mot Trädgårdstorget stod klart 1939 och används i Boverkets stilhistoriska handbok för att illustrera just funktionalismen.

Med den bakgrunden blev det inget jubel när Tengbom presenterade sitt första förslag för stadsarkitekten och stadsantikvarien på Linköpings kommun.

Artikelbild

| De fick i uppdrag att tänka fritt. Det som syns i bakgrunden är ett av många förslag på hur man kan bygga. Vladimir Ladino, arkitekt och Susanne Appelberg, kontorschef på Tengbom.

Det var då som fastighetsägaren Magnus Lidén gav arkitekterna uppdraget att testa vad som är möjligt att bygga.

Det har nu resulterat i flera förslag där samtliga beskriver en byggnad som är indragen från gatan så att åtminstone delar av de ursprungliga gavelfönstren kan bevaras. Den mest gränsöverskridande skissen visar ett hus som ser ut att klättra utanför den låga byggnad som redan finns. Ritningarna är gjorda av arkitekterna Vladimir Ladino och Carl-Johan Omert.

Hur det blir återstår att se. Än så länge finns endast en ansökan om att få göra en ny detaljplan för kvarteret och inte ens det första politiska beslutet i frågan är fattat.

Men ägaren Magnus Lidén har en stark vilja att bygga.

Artikelbild

| Den låga delen som ligger granne med S:t Larsgatan 32 ska byggas på.

– Jag vill få dit så mycket lägenheter som möjligt, det blir en blandning av kontor och lägenheter, men jag vill absolut ha så mycket lägenheter som möjligt, säger han.

Visserligen behövs det kontor också, men det är ändå bostäder som har högst prioritet.

Artikelbild

| Hörnhuset vid S:t Larsgatan/Trädgårdstorget stod klart år 1939 och har ett panoramafönster som enligt en kulturmiljöutredning bör bevaras.

– Jag vill att staden ska leva mer, jag vill få ett levande city, säger han.

Det utrymme som finns mellan de befintliga husen skulle kunna ge i storleksordningen 15 bostäder. Den ekonomiska kalkylen verkar inte oroa Magnus Lidén, han är säker på den går ihop.

Artikelbild

| Magnus Lidén

– Det gör det, får vi klartecken så bygger vi. Nuförtiden är det ju dyrare att köpa begagnade hus än att bygga nytt och det här är ju Linköpings bästa läge.

Byggnaden i hörnet vid torget hade från början en restaurang i den översta våningen, det är därför den har panoramafönster. Där låg Östgöta Gille som var nykterhetsrestaurang och konditori. Även grannhuset med adress S:t Larsgatan 32 A är ett funkishus, det stod klart 1942.