Förskolans chefer ska bli rektorer

Förskolechefer ska bli rektorer och fritidspedagoger ska ha yrkeslegitimation.

Målet är ett sammanhållet skolsystem och jämlik förskola och fritidsverksamhet.