Företag till virusmöte hos regeringen

Coronavirusets eventuella konsekvenser på svensk ekonomi får regeringen att agera.

En rad svenska företag, bland annat Volvo och Scania, kallas till möte hos näringsminister Ibrahim Baylan (S).

21 februari 2020 12:02

Förfrågan skickas i dag ut till en rad svenska bolag med särskild exponering mot Kina.

Vi kommer att göra en inventering och bedömning av vilka behov av åtgärder som finns. Även om det inte är särskilt dramatiskt just nu så är det ändå viktigt för regeringen att ha en nära dialog med företagen och få deras bedömning inför våren och sommaren, säger Baylan till TT.

Vill inte spekulera i åtgärder

Förutom Baylan kommer även utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) att medverka vid mötet som ska hållas den 28 februari.

TT: Vilka åtgärder kan bli aktuella?

Jag vill inte spekulera i det utan anledningen till det här mötet är först och främst att få deras bild, säger Baylan.

Totalt har nu drygt 75 000 personer smittats av coronaviruset och strax över 2 200 personer har dött efter utbrottet i december.

Stängda fabriker

Medan den kinesiska ekonomin tydligt drabbats i form av stängda fabriker och minskad konsumtion bland landets invånare är effekterna på exempelvis svensk ekonomi och andra europeiska länder fortfarande högst osäker.

Förra året var Kina den åttonde största exportmarknaden och står för knappt fem procent av de varor som exporteras från Sverige. Totalt handlar det om cirka 10 000 svenska företag som handlar med Kina varav 600 är närvarande i landet.

Ett flertal företagsledare, bland annat för SKF, har påtalat i samband med bokslutet tidigare i februari att man kommer att märka av en minskad försäljning på den kinesiska marknaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!