Fler myndigheter kan få flytta verksamhet

Ytterligare åtta myndigheter kan komma att flytta verksamheter från Stockholm. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga stora myndigheters planer för utlokalisering.

Staten ska finnas i hela landet. Det kommer att krävas mer av myndigheterna och nu börjar vi med arbetet, säger civilministern Ardalan Shekarabi (S) till TT.

7 april 2019 11:59

Redan i fjol beslutade regeringen att flytta delar av ett antal myndigheters verksamheter eller deras huvudkontor ut i landet.

Nu har regeringen beslutat att kartlägga tio stora myndigheters planer vad gäller lokalisering av verksamhet utanför Stockholms län fram till år 2022. Det har tidigare inte varit känt att regeringen överväger att flytta ut delar av verksamheten hos åtta av dessa tio myndigheter.

Ardalan Shekarabi hade tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S) ett möte i början av mars med samtliga tio myndighetschefer som ingår i kartläggningen.

"Andra orter"

Civilministern menar att bakgrunden är en centraliseringsvåg som resulterat i att en stor del av statens närvaro koncentrerats till Stockholm.

Vi vill att myndigheterna ska växa utanför Stockholm och vi vill att det ska finnas en strategi för hur man i samband med personalförsörjningen ser till att växa på andra orter än i Stockholm, säger han till TT.

Kartläggningen är ett steg i arbetet som regeringen drev under förra mandatperioden vad gäller utlokalisering av myndigheter.

"Utmärkt att rekrytera"

Shekarabi betonar att det just handlar om en kartläggning.

Planen nu är att vi ser vad myndigheterna gör själva och hur strategin för utlokalisering av verksamhet ser ut. Sedan – efter den 15 augusti när Statskontoret återkommit med en redovisning av uppdraget – kommer regeringen att ta ställning till om det behövs ytterligare regeringsbeslut eller om det sker i myndigheterna, säger han.

Tidigare utlokaliseringar har kritiserats för att leda till kompetensförlust eftersom många medarbetare valt att inte flytta med myndigheten. Kritiken har kommit från bland annat facket. På frågan om inte den kritiken kommer att upprepas svarar Shekarabi:

Flytten påverkar verksamheten i en övergångsfas om merparten av de anställda väljer att inte följa med, men det går alldeles utmärkt att rekrytera ny personal på de här orterna. Det visar att kompetensen finns i hela landet.

Förtroende för staten

Ardalan Shekarabi säger att omlokaliseringen inte främst görs av arbetsmarknadspolitiska skäl.

Det främsta syftet med omlokaliseringspolitiken är att se till att staten får ta del av den kompetens som finns i hela Sverige – och ta ansvar för sammanhållningen och därmed skapa förutsättningar för att vi ska ha ett högt förtroende för svenska staten i hela landet. Vi vill inte se den typ av regionala klyftor som vi har sett i många länder där förtroendet för de offentliga institutionerna skiljer sig åt beroende på var man bor. Man ser sådana tendenser i Sverige, säger han.

Rättat: I en tidigare version angavs fel tidpunkt för när mötet mellan Löfven, Shekarabi och de tio myndighetscheferna ägde rum.

Fakta: Åtta myndigheter som kan få flytta verksamhet

Ytterligare åtta myndigheter ska utreda flytt av mer verksamhet från Stockholm.

Arbetsförmedlingen.

Centrala studiestödsnämnden.

Försäkringskassan.

Kriminalvården.

Lantmäteriet.

Pensionsmyndigheten.

Polismyndigheten.

Skatteverket.

Källa: Regeringskansliet


Fakta: Tidigare beslut om myndighetsflytt från Stockholm

Sidas huvudkontor till Botkyrka.

Delar av Tullverket till Malmö.

Inspektionen för socialförsäkringen till Göteborg.

Myndigheten för tillgängliga medier till Malmö.

Delar av Trafikverket till Kristianstad.

Swedac till Borås.

Delar av Kronofogdemyndigheten till Kristianstad.

Delar av Arbetsmiljöverket till Mölndal.

Delar av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm.

Polarforskningssekretariatet till Luleå.

Myndigheten för kulturanalys till Göteborg.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor till Växjö.

Selar av ESF-rådet till Gävle.

Delar av Universitets- och högskolerådet till Visby.

Delar av Tillväxtverket till Östersund och Malmö.

Delar av E-hälsomyndigheten till Kalmar.

Delar av Statistiska centralbyrån till Örebro.

Delar av Arbetsmiljöverket till Mölndal.

Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå.

Källa: Regeringskansliet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Beri Zangana/TT