Nivåerna av campylobacter i svensk färsk kyckling är nu nere på "normala" nivåer för säsongen. Men utbrottet av smittan blev både långvarigt och allvarligt, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten räknar med att cirka 4 000 personer fler insjuknade än normalt under de dryga nio månader som utbrottet varade.

Smittan är inte dödlig, men risken finns att man blir rejält sjuk med magsmärtor och svåra diarréer.

Ganska många, säkert mellan tio och tjugo procent, blev så pass sjuka att de hamnade på sjukhus, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Men varför blev utbrottet så långvarigt – sattes rätt åtgärder in i rätt tid och hade utbrottet gått att undvika överhuvudtaget?

Stor spridning

För att få svar vill nu de ansvariga myndigheterna – Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt – ta hjälp av finska kollegor. Under hösten ska därför experter från myndigheterna THL (Institutet för hälsa och välfärd) samt Evira (Livsmedelssäkerhetsverket) i Finland utreda det svenska utbrottet.

Vi har inte haft den här typen av stor spridning på många år. Därför är det viktigt att lära sig av det och det finns säkert massor av lärdomar som både vi och våra finska kollegor kan dra av det här, säger Anders Tegnell.

TT: Hade myndigheternas agerande kunnat vara bättre?

Jag vill inte säga något i förväg. Vi vill lägga ihop helheten och låta finnarna gå in i det här med så stor öppenhet som möjligt, säger Anders Tegnell.

"Rörigt"

TT har tidigare berättat om den stora frustration som många smittskyddsläkare uttryckt över myndigheternas agerande, eller snarare icke-agerande. Och att de berörda myndigheterna inte alltid var överens om hur arbetet skulle bedrivas. Exempelvis att Jordbruksverket censurerade uppgifter från Folkhälsomyndigheten som pekade ut svensk färsk kyckling som smittkällan.

Enligt Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel, ligger mängden campylobacter i svensk kyckling nu nere på "historiskt låga nivåer".

Det visar att de åtgärder som vidtagits av både kycklingbönder och slakterier verkligen haft effekt. Att det nu blir en belysning av externa experter är bra. Det är klart att det blir rörigt när det är fyra olika myndigheter som hanterar frågan och som ska kommunicera med varandra, med oss och allmänheten, säger hon.