Cirka 154 000 nya jobb tillkom i den privata ekonomin i september, enligt nya siffror från löneadministrationsföretaget ADP.

Det var lägre än ekonomernas förväntningar på 166 000 nya jobb.

I augusti var motsvarande siffra 175 000, enligt reviderade siffror.

På fredag väntas den mer officiella sysselsättningssiffran från USA:s arbetsmarknadsdepartement där prognoserna pekar på en ökning av de nya jobben med 170 000.