Familjer till IS-stridande stämmer Australien

Fruar och barn till IS-stridande kommer att stämma Australien i ett försök att få återvända till sitt hemland. Det säger advokaterna till ett 30-tal australiska familjer som befinner sig i det syriska flyktinglägret al-Hol.

25 juli 2019 12:02

Beskedet kommer samma dag som Australien antog en lag som gör att medborgare som rest till andra länder för att kriga kan bli förbjudna att återvända hem i upp till två år.

I och med en rättsprocess hoppas familjerna kunna tvinga Australien att låta dem komma tillbaka. Fallet kommer att lämnas in till rätten de kommande dagarna.

Advokat Sarah Condon som driver målet säger att Australien är skyldigt att skydda sina medborgare och uppmanar staten att agera så snart som möjligt.

Det brådskar till följd av de helvetiska förhållandena i lägret och den psykologiska skada barnen tar av att hållas inspärrade på obestämd tid, säger hon.

Inrikesminister Peter Dutton har förklarat att han hyser stor medkänsla för barnen till IS-stridande, men att det bland familjerna som vill återvända kan finnas farliga individer.

Vissa kvinnor har släpats till Mellanöstern av sina makar under fruktansvärda omständigheter och så finns det andra som villiga deltagare och utgör ett lika stort hot mot australiensare, säger han.

Strider mot folkrätten

Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, kan inte uttala sig om hur stora chanserna är att stämningen når framgång.

Det beror på hur det ser ut i den australiensiska medborgarskapslagen, migrationslagen och grundlagen.

Däremot säger han att den nystiftade lag som förbjuder familjerna att återvända med stor sannolikhet strider mot folkrätten.

Det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna att man har rätt att återvända till sitt hemland, så det anses allmänt gällande.

Svårt att tvinga

Att med hänvisning till folkrätten tvinga Australien att acceptera sina medborgare är dock svårt. Det finns internationella instanser med mandat att döma i folkrättsliga mål, men processen är långsam och det saknas tvångsmekanismer för att genomdriva domsluten.

FN-domstolen i Haag skulle kunna vara en sådan instans, men det kräver att någon med legitimt intresse i saken stämmer och att Australien går med på det. Man kan förklara beslutet olagligt och beordra Australien som stat att betala skadestånd eller att ta emot medborgarna. Men lagen fortsätter ändå att gälla i Australien tills den upphävs av den australiska lagstiftaren.

Runt 230 australier tros ha rest till Syrien och Irak för att strida för IS. Omkring 80 av dem antas fortfarande befinna sig i aktiva konfliktzoner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-AFP