Studien, som har genomförts av forskare vid Lunds universitet, bygger på analyser av artens dna. De visar att atlantrallens anmoder kom till Inaccessible Island för cirka 1,5 miljoner år sedan.

Dess närmaste nu levande släktingar är fläckvingade dvärgrallen i Sydamerika, och svartrallen, som förekommer i både Nord- och Sydamerika.

Uppenbart är att anmodern, när den väl hamnat på Inaccessible Island, med tiden tappade flygförmågan – vilket är logiskt med tanke på att rovdjur saknas på ön.

Fågeln har inte haft några naturliga fiender på ön och den har inte behövt kunna flyga för att undkomma rovdjur, säger Martin Stervander, som lett studien.

Fast när atlantrallen beskrevs för knappt 100 år sedan av britten Percy Lowe trodde han att dess flygoförmåga var mycket gammal. Lowe antog att den kommit till ön till fots på landtungor som nu försvunnit. Därav dess latinska namn Atlantisia rogersi.

Det var ingen stor överraskning att Lowes teori inte stämde, säger Stervander.