Sedan 1 juli 2018 får man en skattereduktion på 25 procent av fackföreningsavgiften om den sammanlagda avgiften har varit minst 400 kronor under året. Nu försvinner den avdragsrätten. Magnus Cato, ordförande för Byggnads öst tycker att det är orättvist.

– Det är inte alls bra, det är avdragsgillt för arbetsgivare att vara med i en organisation men inte för gemene man att vara med och organisera sin fackrörelse, då gör man en skillnad och det tycker jag är orättvist, säger han.

Han får medhåll från Maj Bergendahl som är avdelningsordförande för Kommunal öst. Hon tycker att det är olyckligt och anser att det skapar en obalans eftersom arbetsgivarna fortfarande kan göra avdrag för sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationerna.

Artikelbild

| Sara Skyttedal (KD).

Även Zoran Stanic som är ombudsman på IF Metall Östergötland ser negativt på förslaget.

– Det är ett dåligt förslag över huvud taget. Det skulle underlätta för fackföreningarna när det gäller att behålla eller se till att ha en hög organisationsgrad om avdragsrätten fanns kvar, säger han.

Hur påverkas facken och fackmedlemmarna?

– Jag hoppas att de inte påverkas. Men det är klart att det kan bidra till att det blir något dyrare och det kanske är tanken med det hela, att man vill försvaga facket, säger Magnus Cato, ordförande för Byggnads öst.

Artikelbild

| Zoran Stanic, IF Metall.

Zoran Stanic är inne på samma spår: – Det kan vara ett angrepp på fackföreningsrörelsen. Utifrån att man vill förändra eller försvaga genom att dra bort avdragsrätten på fackföreningsavgiften, säger Stanic.

Maj Bergendahl är osäker på hur Kommunal exakt kommer att påverkas men vidhåller att det blir billigare för dem som ligger på marginalen om man kan göra avdrag på fackföreningsavgiften.

Artikelbild

| Betty Malmberg (M)

– Är man arbetsgivare har man en fördel och är man arbetstagare har man inte den fördelen, säger hon.

Linköpingspolitikern Sara Skyttedal (KD) håller inte med om fackföreningarnas syn på saken. Och hon tycker inte att man kan jämföra fackavgiften med medlemsavgift till arbetsgivarorganisationerna.

– Nu återinför vi avdragsrätten för gåvor till välgörenhetsorganisationer och tar bort snedvridningen på stöd till civilsamhället, så det tycker jag är fantastiskt bra. Det fungerar helt annorlunda med redovisning för företag, där kan man dra av för alla sina utgifter. Jämförelsen mellan vilka typer av avdrag man kan göra som företag är inte möjlig, säger hon.

Sara Skyttedal får medhåll från riksdagsledamoten Betty Malmberg (M).

– Avdragsrätten plockades bort redan 2007 i samband med alliansregeringen och nu inför förra valet 2014 gjorde Socialdemokraterna en stor poäng av att man skulle införa den här skattereduktionen igen för att man tyckte att det var viktigt för den svenska modellen. Det är intressant att den inte har trätt i kraft förrän 1 juli i år, så det kan ju inte ha varit väldigt brådskande med själva frågan, säger hon.

Hon fortsätter med varför de plockar bort avdragsrätten:

– Vi gör det här för att vi vill ha ett jobbskatteavdrag som tillfaller alla löntagare och inte bara de fackligt anslutna. Det har vi haft som en ingång, ett rättviseperspektiv, säger hon.