Kommissionen räknar med att göra klart proceduren tillsammans med medlemsländerna före slutet av juni så att de nya tullarna kan införas i juli, säger energiunionskommissionären Maros Sefcovic på en presskonferens i Bryssel.

"Det här är ett avvägt och proportionerligt svar på USA:s ensidiga och olagliga beslut. Dessutom är EU:s reaktion helt i enlighet med internationella handelsregler. Vi beklagar att USA inte gett oss något annat alternativ än att försvara EU:s intressen", konstaterar samtidigt handelskommissionär Cecilia Malmström i ett uttalande.

Svarsåtgärderna består av en lång lista av amerikanska varor som kommer att drabbas av tullar på nästan genomgående 25 procent vid införsel till EU. På listan finns såväl olika stålprodukter som en rad livsmedel, drycker och kläder med mera. I ett senare läge, beroende på vad som sker med USA:s tullar och hur världshandelsorganisationen WTO ser på saken finns ytterligare en lista med mer varierande tullsatser, upp till 50 procent.

EU-listan togs fram redan i mars för att vara redo vid ett eventuellt införande av de amerikanska tullarna och bollades formellt över till WTO i slutet av april.