EU skapar sjukvårdslager

19 mars 2020 12:45

Ett centralt EU-lager med bland annat respiratorer, personlig skyddsutrustning och vaccin ska sättas upp inom ramen för EU:s civilskyddsmyndighet, Resc EU.

Det borde nu stå klart för alla att vi sitter i den här båten tillsammans, säger EU:s krishanteringskommissionär Janez Lenarcic på en presskonferens i Bryssel.

Lagret ska till 90 procent finansieras centralt av EU och rent fysiskt placeras i ett eller flera medlemsländer. Tanken är sedan att den som akut behöver mer utrustning än vad man själv har ska kunna hjälpas från lagret.

Lenarcic jämför med de satsningar på gemensam brandskyddsutrustning som dragits igång efter de stora skogsbränderna runt om i EU under sommaren 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bryssel, TT:s korrespondent