Polsk rättsreform väcker starka känslor

EU-kommissionen varnar Polen för att genomdriva planerna på radikala reformer av landets rättsväsende. Samtidigt trappas ordkriget upp mellan regeringen och oppositionen, som anser att ett auktoritärt styre är nära.

19 juli 2017 07:38
Jag vet att ni är rädda för sanningen. Men torka inte era förrädiska käftar med min framlidne broders namn. Ni försökte krossa honom, ni mördade honom, ni är vidriga skurkar!

Orden är Jaroslaw Kaczynskis, ledare för det polska regeringspartiet Lag och rättvisa (Pis). De riktades mot oppositionen under den hätska debatten i parlamentet om förslaget att tvinga alla domare i Högsta domstolen i pension och ge justitieministern befogenhet att utse nya. Kaczynski tappade fattningen när oppositionspolitiker nämnde hans tvillingbror, den före detta presidenten Lech Kaczynski, som dog i en flygkrasch i Ryssland 2010.

Även från oppositionen, som jämfört rättsreformerna med en statskupp, har förolämpningarna haglat.

Man använder en fruktansvärt aggressiv retorik. Jag brukar försöka motarbeta stereotyper, men i det här fallet kan man säga att det råder polsk riksdag, säger Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet, till TT.

Väntas gå igenom

Genom att lägga fram över 1 000 tilläggsförslag tvingade oppositionen på onsdagen regeringen att skicka lagförslaget för granskning till den parlamentariska kommittén för rätts- och människorättsfrågor. Men eftersom PiS har majoritet i underhuset och dess utskott väntas man få grönt ljus att gå vidare med lagen.

Nyligen röstades två andra lagar igenom, som bland annat ger parlamentet rätten att utse majoriteten av medlemmarna i det tidigare oberoende Nationella domstolsrådet. De träder dock inte i kraft förrän presidenten Andrzej Duda skrivit under dem, vilket ser ut att dröja.

Enligt kritikerna innebär de nya reformerna sammantaget att regeringen skaffar sig full politisk kontroll över domstolsväsendet.

Även EU-kommissionen fördömer reformerna.

Vi är mycket nära att utlösa artikel sju, hotade kommissionen vice ordförande Frans Timmermans på onsdagen, enligt AFP.

"Skickligt spel"

Om den sjunde artikeln i EU-fördraget aktiveras skulle Polens rösträtt i unionens högsta beslutande organ, Ministerrådet, upphävas. För det krävs dock stöd från alla medlemstater, inklusive Polens allierade Ungern.

PiS menar att lagarna är nödvändiga för att göra rättsväsendet mer effektivt, och för att bättre kunna bekämpa korruption.

Den högerkonservativa regeringen har tidigare fått skarp kritik för liknande reformer av konstitutionsdomstolen. Man har också gett sig själv inflytande över statliga medier.

En del kritiker varnar för att PiS håller på att montera ned den liberala demokratin.

Man ska vara försiktig med orden. Men det är ett skickligt spel från regeringspartiet. Man tar små steg och genomför reformer som många människor inte förstår. Det är inte helt enkelt för gemene man att genomskåda vilka konsekvenser dessa domstolsreformer kan ha på sikt, säger Barbara Törnquist-Plewa.
Fakta: Rättsreformerna i Polen

Förutom det väntande lagförslaget om att tvinga domarna i Högsta domstolen i pension antogs nyligen två andra lagar som en del i förändringen av rättsväsendet. De innebär att det Nationella domstolsrådet upplöses parlamentet ges rätten att utse dess medlemmar.

Rådets funktion är bland annat att nominera nya domare och har tidigare främst bestått av juridiska experter. Lagarna ger dessutom justitieministern makten att utse de högsta domarna i regionala domstolar.

Ingen av lagarna kan dock träda i kraft fullt ut om inte Polens president Andrzej Duda, som också är knuten till regeringspartiet, skriver under dem. Häromdagen villkorade han sin underskrift med att det ska krävas 60 procent av parlamentsledamöterna för att utse nya medlemmar i Nationella domstolsrådet, vilket skulle göra det svårare för PiS att helt kontrollera utnämningarna.

Källor: AFP, Politico

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mattias Mächs/TT