"Jag har faktiskt aldrig tidigare upplevt att de liberala idéerna varit så hotade som de är i dag. Och jag tror att vi kommer ha en valrörelse som är mer ideologiskt präglad än på länge." Så sa Maria Arnholm, partisekreterare i Liberalerna, i en intervju om ideologi i SVT tidigare i år.

– Liberalismen har öppnat världen. Ett tag hade jag känslan att vi vunnit. När Berlinmuren revs tänkte jag att vi var framme. Men jag hade fel. Hoten mot liberalismen är mycket uttalad i dag. Från vänstern och från Sverigedemokraterna. Polariseringen är tydlig inom svensk politik. Precis som i världen i övrigt. I Polen och Ungern är liberalismen huvudfienden. Det är i EU och det är nära oss, säger Maria Arnholm.

Varför uppfattas liberalismen som ett hot?

Artikelbild

| Partitopp. Här är Maria Arnholm tillsammans med partiledaren Jan Björklund.

– I liberalismen kan individen göra lite som den vill. Frihet blir hotfullt i unga demokratier.

Maria Arnholm kommer från en familj där politiken var mycket närvarande. Båda hennes föräldrar var aktiva i dåvarande Folkpartiet. Pappans föräldrar var rösträttskämpar. Att hon skulle bli liberal var nästan givet. Det som ändå väckte det politiska intresset var frågan om jämställdhet. Det här var på 1970-talet. Frågan är lika brännande het i dag.

– För vänstern var det klasskampen som kom först. Jag såg att det fanns skillnad mellan hur män och kvinnor behandlades. I Folkpartiets Sverige skulle det inte vara en nackdel att vara kvinna. Det var vi som drev den frågan redan då, säger hon med en tydlig passning till "världens första feministiska regering".

Den som sitter i dag.

Artikelbild

| Kooperationen. Maria Arnholm har bland annat jobbat på Coop.

På 1950-talet hade dåvarande Folkpartiet över 20 procent i Riksdagsvalen. 1985 hade partiet drygt 14 procent. Vid senaste valet nådde partiet strax över 5 procent. Lägg därtill att Liberalernas huvudmotståndare SD och Vänsterpartiet går framåt i opinionsmätningarna. Det är uppförsbacke för liberalismens förkämpe inom svensk politik. Tuffare regler för invandring har inte gynnat partiet, tror hon.

– Socialdemokraterna och Moderaterna talar om en hårdare reglerad invandring. Igen. Samtidigt har Sverige en relativt ung befolkning och en hög nativitet som kan ge oss fördelar mot övriga Europa. Det här vill ingen tala om i dag mer än vi. Men öppnar vi upp arbetsmarknaden och gör reformer i skolan kan framtiden för Sverige bli mycket ljus. Vi kommer att ha goda möjligheter att klara välfärden, säger Maria Arnholm och menar att de stora flyktingströmmarna 2015 kan bli en tillgång för Sverige.

Hon har funderat mycket på varför Sverigedemokraterna vuxit sig starka. Hon tror att många av de etablerade partierna är sysselsatta med de tankarna.

– Det är framför allt sossarna som förlorat till Sverigedemokraterna. Jag tror att många av deras forna väljare inte känner igen sig i partiet längre. Men det finns också ett starkt förakt mot etablissemanget som SD har kunnat dra fördelar av, säger hon och menar att det är djupt mänskligt att oroas av förändringar och att man måste förstå den oron. Hon menar att det handlar om att tänka långsiktigt.

– Det senare kan vara svårt. Men vi måste övertyga väljarna om vad som är bra för Sverige. Sverigedemokraterna spelar på rädsla. Vi får inte ge efter för den känslan, säger hon.

Hur kan etablerade partier minska "föraktet för etablissemanget"?

– Egentligen tror jag att ingen, innerst inne, tror att den som engagerar sig politiskt vill göra det sämre för någon annan. Men det här är ett långsiktigt arbete. Att visa att vi håller på med politik för att sträva mot ett bättre samhälle. Det är genom politiken Sverige har utvecklats som land. Det är viktigt att påminna om det.

Hon tror att årets val blir ett mycket tydligt ideologiskt val. Om öppenhet och slutenhet. Enligt Maria Arnholm blir en viktig uppgift för Liberalerna att visa på Vänsterpartiets "orimligt stora inflytande" på nuvarande regeringens politik.

– Jag tror också att många socialdemokrater har svårt att känna igen sig i partiets politik. På flera sätt har partiet gått till vänster i sin retorik. Det här tror jag delar partiet. Vi måste peka på vänstervridningen och konsekvenserna av det, säger hon.

Trots att hennes kritik mot socialismen är fundamental ser hon ändå fördelar med ideologin. På ett teoretiskt plan.

– Socialismens vilja om allas rätt att vara med är en sympatisk tanke. Och läser man teorierna så finns det flera saker som rent teoretiskt är tilltalande. Men i praktiken har socialismen sällan varit utan stora problem, säger hon.