En femtedel av Scanias bussaffär upp i rök

USA:s sanktioner mot Iran slår hårt mot fordonsjätten Scania som tappat en femtedel av sina intäkter gällande bussar.

Vd Henrik Henriksson ser de ökade handelshindren som den största orosfaktorn just nu.

30 juli 2019 14:09

Innan de skärpta sanktionerna mot Iran trädde ikraft i fjol gick cirka fem procent av Scanias lastbilsexport och hela 20 procent av bussexporten till Iran. Nu är marknaden stängd för nyförsäljning.

Vi har tappat vår absolut viktigaste marknad. Den iranska marknaden var ungefär 1 500 bussar utav totalt sett kanske 7 500 och den marknaden är nu tillsvidare stängd och det påverkar vår orderingång väldigt mycket. Det påverkar även lastbilssidan, men där är volymerna inte så stora i förhållande till totalen, säger han till TT.

Kärnan i konflikten mellan Iran och väst är oron för att Iran ska utveckla kärnvapen, vilket ledde till det kärnenergiavtal som skrevs under 2015. Då hävdes de internationella ekonomiska sanktionerna mot Iran i utbyte mot att Iran begränsade anrikningen av uran. För ett drygt år sedan hoppade dock USA av avtalet och aviserade nya ekonomiska sanktioner mot Iran. I år har Iran i sin tur frångått vissa av avtalets åtaganden.

På frågan vad kostnaden av de USA-ledda sanktionerna blir för företaget som numera ingår i den Volkswagenägda avknoppningen Traton, svarar Henriksson att det är svårt att säga.

I och med att det är en marknad som vi verkligen har satsat på långsiktigt och försökt att bygga upp ett mer hållbart transportsystem med mindre utsläpp och emissioner, så är det ju ett stort avbräck för oss.

Största orosfaktorn

Generellt ser han ökade handelshinder till följd av politiska ingrepp som ett tecken i tiden för marknadsläget runt om i världen.

Vi ser en liknande situation i Ryssland och vi ser en viss avkylning i Kina på grund av handelsdiskussioner och ökad protektionism. Det påverkar oss väldigt mycket och jag skulle säga ett det är den största osäkerhetsfaktorn vi har som bolag just nu.

För att parera osäkerheten krävs både proaktiva och reaktiva strategier, säger Henriksson.

Ett sätt är att vara aktiv i politiska sammanhang, att slå på trumman för fri handel som vi tror på för Scania och som finns i de svenska rötterna. Att upplysa om vad fördelarna är genom att delta i de politiska debatterna och diskussionerna om de här frågorna.

Rekordresultat

Mer reaktivt handlar det om att öka den lokala närvaron i olika regioner och på så sätt komma innanför tullbarriärerna.

Tyvärr sker detta på kostnad av effektiviteten, men det är en uppoffring man får vara beredd att göra, säger han.
Sen får man se till att man hela tiden bygger in flexibilitet i sin produktion så att man hela tiden är beredd på de här upp- och nedgångarna som är väldigt dramatiska. Det är liksom tvärstopp på fem minuter.

Enligt Henriksson har Scania i dag en bra flexibilitet inbyggt i systemet tack vare en öppen kommunikation med leverantörerna. Bolagets cirka 400 000 uppkopplade fordon, som gör det möjligt att se hur mycket kunderna kör, gör det även lättare att förutspå efterfrågan om ett eller två kvartal.

Därutöver behövs även ett tajt samspel med fack och medarbetare för att hantera upp- och nedgångar, säger han.

Fakta: Scanias kvartalsresultat

Scania redovisade under måndagen ett kvartalsresultat som slog rekord både resultat- och omsättningsässigt. Orderingången sjönk samtidigt 3 procent. Uppdelat på fordonsslag backade orderingången för lastbilar 6 procent medan orderingången för bussar rasar 19 procent.

Källa: Scania.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Österberg/TT