Utbildning Borås stad ville inte ha en ny, fristående muslimsk skola i kommunen. Den skulle bidra till ökad segregation, hävdade kommunen.

Men kammarrätten i Stockholm ger klartecken för friskoleetableringen. Kommunen har inte kunnat visa att den nya skolan skulle få negativa följder för skolväsendet på lång sikt, enligt domen.

Föreningen som vill starta friskolan har tidigare fått stöd av såväl Skolinspektionen som förvaltningsrätten. Kammarrätten skriver i sin dom att syftet med friskolan är att främja uppfostran av muslimska barn, och att särskild hänsyn ska tas till det arabiska språket. Det innebär minskade möjligheter till möten mellan barn med olika trosuppfattning och olika språk. Men Borås har 37 kommunala grundskolor och den nya friskolan skulle bara ha en liten andel av alla elever i kommunen.