Dålig kunskap kring humrars lidande

Först kyler vi ner dem kraftigt, sedan kastas de levande i kokande vatten.

Trots omfattande lagar för hur djur ska behandlas finns det inga regler kring humrar och andra skaldjur.

Hur behandlar vi egentligen hummern innan den läggs på tallriken?

20 januari 2018 10:31
Jordbruksverket borde ge någon i uppdrag att ta reda på vad som är bäst, säger Mats Sjöquist, professor i djurs välfärd.

I förra veckan kom nyheten att Schweiz skärper reglerna för hantering av levande hummer och andra kräftdjur. De får inte transporteras i is eller isvatten, och måste bedövas innan de kokas.

I Sverige, med ett betydligt större skaldjursfiske, har Jordbruksverket inte utfärdat några särskilda regler till skydd för dessa djur. Kunskapen om skaldjur anses vara för dålig. Det är bara djurskyddslagens allmänna bestämmelser som gäller.

Men är det tillräckligt?

Det är klokt om Jordbruksverket driver kunskapsfrågor, särskilt på områden där det finns stora luckor, säger Mats Sjöquist, professor vid centret för djurs välfärd (Scaw) på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Forskningsläget är dåligt när det gäller skaldjurs hjärnor. Men det finns anledning att förmoda att de kan känna och minnas smärta. Jag tänker i första hand på den stora hummern, som man tror är listigare än andra skaldjur, säger Mats Sjöquist.

Bundna klor

Det finns två frågor: Hur förvarar och fraktar man hummer? Och det viktigaste, hur kokar man den?

Man kan inte ha levande skaldjur på is. De förfryser, framhåller Johan Bredberg, auktionsförrättare i Göteborgs fiskhamn.

Däremot hålls de stora klorna stängda av gummiband, i vissa fall under lång tid medan djuret förvaras i en sump.

De lider mer om de börjar slåss. Humrar är väldigt revirhävdande, angriper varandra och är starka som tusan. Men om man håller klorna bundna av rena arbetsmiljöskäl, då kan det finnas anledning att utveckla metoderna, anser Mats Sjöquist.

Huvudet före

Så småningom ska hummern kokas, så smärtfritt som möjligt. En enkel metod är att lägga djuren med huvudet före i stormkokande vatten, ett i taget.

Då dör den snabbt. Men jag skulle bedöva hummern först, säger Mats Sjöquist.

Bedövningen kan göras med ett raskt knivstick genom djurets hjärna. Om man klarar det. Risken är att man i värsta fall vållar onödigt lidande.

El inte självklart

I Schweiz framhålls bedövning med elektricitet som ett alternativ.

Men det är svårt redan på fisk, där man ändå har stor erfarenhet, säger Mats Sjöquist.

Han tycker att det borde tas fram rekommendationer, även om de inte blir tvingande regler.

Handeln har inget eget intresse att driva djurskydd i det här fallet. Det riskerar bara att frågan får uppmärksamhet. Det offentliga får ta initiativet, bedömer Mats Sjöquist.

Jordbruksverket vill inte kommentera Sjöquists förslag.

Handeln har inget eget intresse att driva djurskydd i det här fallet.

Mats Sjöquist, professor i djurs välfärd vid SLU.

Fakta: Hummer

Hummer finns i Skagerrak, Kattegatt och norra Öresund på 10—30 meters djup.

Kan som mest bli runt 50 centimeter lång och väga fyra kilo. Blir upp till 60 år gammal.

Lever stationärt på bottnar med stenar och klippor.

Är aktiv på natten. Alla slags djur på havsbotten ingår i hummerns föda.

Är känslig för temperaturen i vattnet. Det måste vara minst 15 grader för att hummern ska fortplanta sig. Men blir det över 22 grader dör den.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!