Ceta-förhandlingar havererade

Förhandlingarna om Ceta-avtalet har brutit samman, meddelade Kanadas handelsminister Chrystia Freeland efter kvällens samtal med EU och Vallonien.

21 oktober 2016 17:01
Det förefaller uppenbart för mig och för Kanada att Europeiska unionen inte är kapabel att ha ett internationellt avtal nu, sade Freeland, tydligt berörd av situationen, utanför den Vallonska regeringsbyggnaden efter samtalen, enligt Reuters.

Den europeiska oron för frihandelns och globaliseringens effekter har märkts av i de pågående försöken att få frihandelsavtalet mellan EU och Kanada i hamn. Belgien måste säga ja till avtalet, men kan inte göra det så länge delstatsparlamentet i Vallonien säger nej. En eventuell lösning har väntats först om några dagar.

Men med den kanadensiska handelsministern Chrystia Freelands besked på fredagen att EU inte är kapabel till ett handelsavtal råder det viss osäkerhet om vad som händer med Ceta.

I Vallonien finns en oro bland annat för att multinationella företag ska kunna stämma stater om de för en politik som skadar företagens investeringar.

Löfven oroad

Statsminister Stefan Löfven (S) är oroad över ett ökande motstånd mot frihandel bland EU-ledarna.

Det är inte rätt väg att gå och det var jag tydlig med, sade han efter EU-toppmötet.

I slutdokumentet från EU-toppmötet slår EU-ledarna visserligen fast att många miljoner jobb i EU är beroende av handel, men ännu fler formuleringar handlar om att bemöta medborgarnas oro för globaliseringen. Där står att det är av "avgörande betydelse" att EU:s skyddsåtgärder är effektiva för att säkra europeiska jobb och rättvisa konkurrensvillkor.

Man kan se en tendens bland EU-länderna att i ökande grad vilja skydda inhemsk ekonomisk verksamhet genom skadliga handelspolitiska åtgärder, sade Löfven.

Bland länder som förespråkar mer protektionism finns till exempel Frankrike. Men även från tyskt håll har det börjat höras liknande tongångar. Samtidigt förlorar Sverige en viktig frihandelsvän när Storbritannien lämnar EU.

Anti-dumpningstullar

Sverige har tillsammans med bland andra Storbritannien sagt nej till ett förslag om att höja taket för hur höga anti-dumpningstullar EU kan lägga på import. Förslaget från 2013 syftar till att förhindra att andra länder dumpar överskottsproduktion i EU, vilket riskerar att slå ut EU-industri. Framförallt stålindustrin har drabbats av dumpade produkter på EU-marknaden de senaste åren.

EU-kommissionen har påpekat att USA har flerdubbelt högre anti-dumpningstullar än EU. EU-ledarna enades om att ge handelsministrarna i uppdrag att hitta en kompromiss om de föreslagna skyddsåtgärderna innan årets slut.

Löfven medger att det finns behov av att ta till tillfälliga skyddsåtgärder, men menar att de måste vara balanserade och även se till importörers och konsumenters intressen. Han tycker att det är bättre att satsa på omställning för arbetare som drabbas av globaliseringen, till exempel utbildning.

Europeisk oro

Löfven delar inte oron utan tycker att handelsavtalet är "progressivt" och att det tar hänsyn både till löntagares rättigheter och miljön. Han varnar för att svenska och europeiska företag inte får åtnjuta lägre importtullar i Kanada eller delta i upphandlingar i det landet om avtalet stoppas. Dessutom riskerar andra länder att avskräckas från att sätta sig i frihandelsförhandlingar med EU i framtiden.

Skulle vi inte lyckas så vore det mycket, mycket olyckligt för EU, säger Löfven.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bryssel, TT:s utsända