Bris: "Betygshets får barn att må dåligt"

Psykisk ohälsa går ner i åldrarna. Antalet 11-åringar som uppger att de kan känna nedstämdhet, oro och ha svårt att sova, har ökat kraftigt. Bris, Barnens rätt i samhället, anser att det beror på betygshets.

14 juni 2018 11:11

Under senare år har flera studier visat hur äldre barn i skolåldern mår sämre psykiskt. Nu visar en enkät från Folkhälsomyndigheten att även de yngre barnen känner av ökad stress.

Vi blev förvånade över resultatet bland 11-åringar. Bland dem har resultatet tidigare legat relativt stabilt, säger Petra Löfstedt, utredare Folkhälsomyndigheten.

Skattar själva oro

I enkäten får barnen själva skatta om de upplevt till exempel oro, nedstämdhet eller känt av ont i magen eller liknande tecken på stress och psykisk ohälsa. I årets enkät som nu publicerats svarar drygt 4 av 10 flickor i 11-årsåldern att de känt av psykosomatiska besvär och knappt en av tre pojkar i samma ålder. Det är en kraftig ökning jämfört med den senaste enkäten, genomförd 2013/2014 och visar på en högre andel med besvär än i någon tidigare enkät.

En analys från tidigare i år visade att den försämrade psykiska hälsan bland 13- och 15-åringar till stor del berodde på situationen i skolan. Myndigheten utesluter inte möjligheten att det även gäller den ökande stressen bland 11-åringar.

Bris: Handlar om betygshets

Det stödjs av Bris.

Vi sätter det här i samband med stressen runt betyg. Barn berättar för oss om en tidig press att prestera och hur lärare redan i årskurs 4 börjar tala om betyg. Barnen säger rätt ut att det leder till stress, oro och känsla av utanförskap och att inte räcka till, säger Magnus Jägerskog, organisationens generalsekreterare.

Enligt organisationen uppfattar barn "betygsliknande omdömen" som betyg och Bris kräver att möjligheten att ge omdömen från årskurs 4 dras tillbaka.

Det måste bli ett stopp på att sänka åldersgränsen för betyg, innan det är utvärderat vad det faktiskt innebär, säger han.

Senast för två dagar sedan krävde Allianspartierna i en gemensam artikel i Dagens Nyheter att betyg införs från och med årskurs 4.

Fakta: Enkäten Skolbarns hälsovanor

Enkäten "Skolbarns hälsovanor" genomfördes första gången 1985/86. Den ställer frågor till 11-, 13- och 15-åringar. Den senaste enkäten genomfördes 2017/18.

Drygt 4 000 barn vid 200 skolor runt om i landet, deltog i årets enkät.

Barnen får frågan om de känt av minst två av följande symptom: oro, irritation, nedstämdhet, sömnsvårigheter, ont i magen, ont i huvudet, ont i ryggen, yrsel, minst en gång i veckan, under sex månaders tid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT