Politik Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott. Fokus ska vara på gärningspersoner för att bättre kunna förebygga brotten.

Regeringen pekar i beslutet på att både nationella och internationella rapporter har visat att upplevelser av utsatthet, hot och hat har ökat bland judar i Sverige på senare år.

Studien beräknas vara klar 2019 och regeringen anslår 1,5 miljoner kronor.