Bantningsmedicin kan bromsa myggsmitta

Bantningsmedicin för människor kan minska myggors blodtörst och därmed också hämma spridningen av dödliga sjukdomar som gula febern, zikavirus och denguefeber, enligt en ny studie.

11 februari 2019 05:45

Den förödande myggarten Aedes aegypti, på svenska kallad gula febern-mygga, sprider flera sjukdomar som årligen skördar dödsoffer. Men nu kan forskare ha hittat ett möjligt sätt att kväsa myggartens hunger efter människoblod, rapporterar CNN.

Vi var imponerade och fascinerade av att mediciner som tagits fram för att påverka människors aptit också fungerade alldeles utmärkt när det gällde att dämpa myggors hunger, säger Leslie Vosshall, som är en av forskarna från Rockefeller University i New York som ligger bakom studien som publicerats i tidskriften Cell.

Forskarna utförde försöken i studien på honor från myggarten Aedes aegypti, som behöver människoblod för att kunna producera ägg. Myggorna gavs en saltlösning som innehöll samma ämnen som används i medicin avsedd att styra matintag hos människor. Resultatet blev att myggornas begär och dragning till människoblod minskade drastiskt.

James Logan, som är prefekt vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, säger till CNN att studiens fynd är "spännande" och "intressant".

Ett av de största problemen med att kontrollera myggburna smittor är myggornas resistens mot bekämpningsmedel. En blandning med en ny bekämpningsmetod som förhindrar att myggorna äter skulle kunna vara användbar om den är effektiv, logistiskt genomförbar och hållbar under fältförhållanden, säger James Logan.

Han varnar dock för att mycket arbete återstår innan metoden eventuellt kan användas under verkliga förhållanden.

Fakta: Aedes aegypti

Aedes aegypti, med det svenska namnet gula febern-mygga, är utbredd i världens tropiska och subtropiska områden.

Myggan är vanlig i tättbefolkade områden och arten är den mest betydelsefulla överföraren av de virus som förorsakar gula febern, denguefeber, chikungunya. Aedes aegypti sprider också zikavirus från människa till människa.

Källa: ne.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT