Internationella stöldligor står för ungefär hälften av alla inbrott i Sverige, enligt ministern. Särskilt utpekade länder är Litauen, Rumänien, Polen och Georgien. Båtmotorer och delar från mer exklusiva bilar är också attraktiva byten i senare års stöldvågor som rullat över Sverige.

Regeringen vill att dömda medborgare i de utpekade länderna ska överföras och har kommit längst med Georgien. På tisdagen skrev Morgan Johansson och Georgiens inrikesminister Giorgi Gakharia under en gemensam avsiktsförklaring om förbättrat samarbete i kampen mot de internationella kriminella närverken.

Bland annat är vi överens om att vi ska kunna genomföra överföringar av georgier som döms för brott i Sverige. Det har man inte kunnat göra på nästan tio år, säger Morgan Johansson.

Fåtal dömda

Efter förhandlingar ska ett bilateralt avtal kunna undertecknas inom en eller att par månader, och därefter träda i kraft omedelbart.

TT: Hur säkrar Sverige rättssäkerheten när straffen ska avtjänas i annat land?

Det får tas upp i de förhandlingar som vi kommer att ha, svarar Morgan Johansson.

TT: Kommer Sverige ha kontroll på hur straffen avtjänas i Georgien?

Det finns även internationella konventioner kring det, som båda länderna skrivit under. Vi måste utgå från att de lever upp till de standarderna.

Enligt ministern sitter i dag "en handfull" dömda georgier i svenska fängelser.

Operativ roll

Georgien har tidigare ansett sig ha för få fängelseplatser. Landet fick viseringsfrihet till EU för ett år sedan och är angeläget om att behålla den.

Vi fördjupar nu samarbetet med Sverige, särskilt i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det är mycket viktigt för oss som bara för några dagar sedan ingick ett avtal med Europol om att bli operativ partner, säger Giorgi Gakharia till TT.

Under mötet i regeringskansliet Rosenbad diskuterade ministrarna även handläggningstider för asylsökande från Georgien och hur de kan kortas.