– Det är inte möjligt att investera 150 miljoner kronor på ett sportcenter, säger Lidberg som tillsammans med Joakim Magnusson (C) bemöter SD:s budgetförslag.

Lidberg korrigerar sig snabbt:

– Jo, om man skulle höja skatten. Höjer man en krona så får man 24 miljoner kronor. Vi skulle behöva ta ut en krona mer under sex år för att närma oss 150 miljoner kronor. Det är inte rimligt.

Lidberg och Magnusson beskriver kommunens budgetförutsättningar:

– På fyra år ska vi nå ett resultat på 84 miljoner kronor.

Den summan är densamma som kommunens investeringsutrymme under mandatperioden om fyra år.

– Om vi gjorde resultat på det dubbla mot idag, alltså uppemot 40 miljoner kronor om året under fyra år och inte gjorde en enda investering så skulle vi få ihop de 150 miljoner som SD vill lägga på ett sportcenter.

Är det möjligt att låna 150 miljoner kronor?

– Nej. Den möjligheten är obefintlig.

I SD:s budgetförslag saknas finansiering för ett nytt sportcenter. En mindre del av de 150 miljonerna får SD ihop genom att slopa fortsatt utbyggnad av Kulturcentrum och genom att stoppa renovering av kommunhusen.

– Ska vi låta fönstren i gamla kommunhuset ramla ut?, frågar sig Thomas Lidberg.

När kommunstyrelsen behandlade budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2021 i veckan uppstod ingen debatt. Både den gamla S+M- majoriteten och den nya majoriteten med S,C,V och L ställde sig bakom det förslag som bygger på S+M-majoritetens tidigare direktiv.

SD yrkade på sitt eget förslag.

Om debatten uteblev i kommunstyrelsen, så markerar Lidberg och Magnusson att det blir debatt i fullmäktige.

Vi har sökt Jan Svensson (SD) för kommentar.