Som utomstående tror man först att man kört vilse, men så dyker plötsligt Kvarnviks festplats upp – mitt i skogen. Trots att socknen Hannäs-Kvarnvik är ordentligt utspridd runt Storsjön, finns här ett enat engagemang för orten. Den nya aktivitetshallen är en av bygdens stora satsningar. Halva planen är täckt med konstgräs, andra halvan med grus. Spela boule, kubb, badminton, träna agility, dansa bugg eller öva skytte i en simulator – här sätter egentligen endast fantasin gränsen för vad man kan göra.

– Nu får vi fortsätta utveckla hallen med de tillbehör och redskap som invånarna önskar sig, säger projektledare Helén Jerrebrant.

På lördagen samlades hundratal ortsbor för att inviga sin nya aktivitetshall. Det bjöds på rosa bubbel och olika snittar med lax, bacon och ädelost. Jan Owe-Larsson är ordförande i Leader Folkungaland, och berömde socknen för dess engagemang.

Artikelbild

| Hallen är till för alla – gammal som ung – och bokas enkelt via PRO.

– Bara er fina skylt som hälsar välkommen till Hannäs socken vittnar om en härlig byanda. Vi var säkra på att det här skulle bli ett bra projekt i en bra bygd, och i dag ser vi resultatet, säger Jan Owe-Larsson.

Astrid-Marie Jonsson är engagerad i bygdegårdsföreningen.

– Företaget som monterade multisportarenan hälsar att de blev tagna av den värmen och det bemötande de fick här i byn. Vi har varandra att tacka för den här hallen, säger hon.

Tanken på en inomhushall dök upp 2016 när ett 30-tal pensionärer i PRO blev uppsagda från sin lokal där de spelade boule. Plötsligt blev de tvungna att åka 2,5 mil på smal landsväg i mörkret för att spela. Byggandet av hallen har möjliggjorts med bidrag från flera parter. EU:s landsbygdsprogram och Leader Folkungaland står för merparten.

Artikelbild

| Anita Bodin och Gunilla Wiggebäck är engagerade i byn på olika sätt. Nu gläds de åt att kunna spela boule, utan att åka så långt. – Vi spelar varje tisdag. Trivs vi i hallen kan det bli oftare.

– Vi var tvungna att få ihop 600 000 kronor på egen hand, och vi i bor bara 480 i socknen. Hur fasen ska det gå ihop, minns jag att jag tänkte, säger Helén Jerrebrant.

Men det gick ihop. Socknen samlade ihop 326 000 kronor och Riksidrottsförbundets projekt "Idrottslyftet" gick in med resten.

Artikelbild

| Alla som bidragit till hallen har fått sitt namn ingraverat på ett löv. Trädet – som fått en hedersplats inne i halllen – är gjort av socknens smed Emil Bengtsson, och löven av guldsmeden Diana Kvarnholm.

– När vi väl var igång gick det av bara farten och projektet har gett positiva synergieffekter. Aldrig har det stått så mycket om Hannäs i tidningen som det här året, säger Helén Jerrebrant.

Trodde ni att byn skulle engagera sig så här mycket?
Artikelbild

| De som har arbetat mest med bygget tackades med blommor. Här Helén Jerrebrandt och Börje Johnsson.

– Ja. Vi räknade med det, säger Helén Jerrebrant och Astrid-Marie Jonsson.