Får böta 100 000 kronor för dröjsmål

Kommunen tvingas åter att betala en särskild avgift för att ha dröjt med att genomföra beslutade insatser inom LSS.

21 maj 2019 05:00

Denna gång rör det sig om 100 000 kronor som förvaltningsrätten dömer kommunen att betala till staten.

Bakom ansökan står statliga Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Inspektionen har funnit att kommunen inte verkställt ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kommunen beviljade insatsen redan 2016, men har inte haft någon bostad med särskild service för vuxna att erbjuda och hänvisat till att en ny gruppbostad ska byggas.

Den enskilde har istället fått andra insatser i väntan på boende.

IVO menar att dröjsmålet är oskäligt. Förvaltningsrätten delar den bedömningen och dömer kommunen att betala särskild avgift.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa