Det är ett väldigt tydligt förkastande. Om det var förvånande, ja lite, säger Mellanösternexperten Anders Persson, på Linnéuniversitetet, till TT.

Budskapet från Arabförbundet kom sedan man samlats i ett extrainkallat möte på lördagen i den egyptiska huvudstaden Kairo. Den palestinske presidenten Mahmud Abbas hade då vädjat om stöd från Arabförbundets medlemmar, samtidigt som Abbas meddelade att man bryter alla kontakter både med USA:s regering och med Israel.

Krismötet var ett viktigt test om det fanns en enad front bland arabvärldens länder mot fredsplanen. Försök har gjorts från Washington om att få länder att stötta planen som presenterades tidigare i veckan. Den erkänner bland annat Jerusalem som Israels odelade huvudstad och ger klartecken till Israel att annektera Jordandalen och bosättningar på ockuperad palestinsk mark.

Hård linje

Men det höga diplomatiska och politiska spelet från Washingtons sida gentemot Arabförbundet ser ut att ha fallerat.

Man kunde ha valt att presentera eleganta diplomatiska formuleringar. Men så verkar inte vara fallet, säger Persson som följt mötet men inte kunnat läsa hela slutdeklarationen.

Tonläget är tydligt: Planen är "orättvis" gentemot palestinierna, anser Arabförbundet, som förkastar den med motiveringen att den inte uppfyller ens ett minimum av palestiniernas rättigheter och strävanden, skriver nyhetsbyrån AFP.

Avbryter samarbete

Förbundets medlemmar lovar också att inte samarbeta med USA för att förverkliga planen.

President Abbas upprepade under mötet sitt fullständiga avståndstagande från Trump och hans plan.

Det kommer inte att existera någon relation med er (Israel) och USA, inte heller vad gäller säkerhetssamarbete, säger Abbas enligt AFP.

Han motiverar beslutet med att USA och Israel struntar i underskrivna avtal och internationell lag. Trumps plan står i strid med fredsavtalet mellan israeler och palestinier som nåddes i Oslo 1993, tillägger Abbas.

Splittrade reaktioner

Den palestinska myndighetens (PA) säkerhetsstyrkor har länge samarbetat med Israel i sitt arbete för att upprätthålla ordningen i de områden som PA kontroller på den av Israel ockuperade Västbanken. PA har också haft underrättelsesamarbete med amerikanska underrättelseorganisationen CIA.

Arabländernas reaktion på Trumps plan har tidigare varit splittrad. Förenade arabemiraten, Bahrain och Oman visade den symboliskt stöd genom att närvara med sina ambassadörer när Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu presenterade planen i Vita huset.

Saudiarabien, som också är nära allierat med USA, har inte tidigare kommenterat planens innehåll men sagt att man uppskattar Trumps ansträngningar.

Även EU har tydliga splittringar inom sina led när det gäller utformning av en fredsplan för Mellanöstern.