Det handlar om ett helt nytt sätt att tillgodogöra sig dagstidningen på. Det gamla vanliga sättet, att bläddra i en pappersupplaga, känner vi till. Taltidningen, att lyssna på sin morgontidningen, är också bekant.

Med Akila kan du lyssna och läsa samtidigt. Det här innebär en stor hjälp för dyslektiker och andra med läs- och skrivsvårigheter.

Eva-Lena Johansson, stationerad på Corren i Linköping, åker just nu runt i Sverige för att informera dagstidningar om den nya tjänsten.

Artikelbild

| Eva-Lena Johansson ser Akila som ett viktigt tillskott för att hjälpa människor med lässvårigheter.

– Ingen ska behöva känna sig utanför när man tar del av nyheter. Med appen kan vilken unge som helst känna sig delaktig, utan att det syns att man har lässvårigheter.

I appen kan man själv läsa texten samtidigt som en röst läser upp den och en markör visar vilket ord i texten uppläsaren är på.

Användaren anpassar själv textens storlek, utseende på bokstäverna, färgtema och i vilken hastighet artiklarna läses. Snabbläsa eller läsa mycket långsamt, det bestämmer du själv.

Akila betyder just ”flera sinnen” och är en efterlängtad hjälp för dem som har svårt att ta till sig enbart skriven text.

Artikelbild

För att få tillgång till appen behövs en taltidningsprenumeration. Om du redan har det, men hellre vill läsa din tidning i appen, kan du skriva till taltidningshjalpen@polarprint.se för att få inlogg och mer information.

Tjänsten är framtagen av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, som är ett nationellt kunskapscentrum som arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.