Den upp till två centimeter långa fästingen Hyalomma rufipes är en jägare och letar upp sina värddjur i stället för att sitta stilla och vänta. Arten är ovanlig i Sverige men har nu hittats i fler exemplar. Det är det andra fyndet av en ny fästingart i år.

Det som kännetecknar Hyalomma är att de är mer aggressiva och söker upp personer eller djur som är i närheten. Det är inte helt klarlagt hur de gör det men de är bättre utrustade än den svenska fästingen. De har till exempel ögon och kan se variationer i ljuset, säger Giulio Grandi, forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), som är de som identifierat fynden.

Andra nya jättefästingen

Artikelbild

| En ny art av jättefästingen Hyalomma har för första gången hittats i Sverige.

De första rapporterna om jättefästingar i Sverige kom i slutet av juli i år då arten Hyalomma marginatum hittades. Den nya "rufipes" är snarlik i både beteende och utseende. De ytterligare fynden rör cirka 30 fästingar mellan Skåne och Dalarna och de har troligtvis kommit hit fågelvägen.

Mest troligt är att flyttfåglarna fick med sig nymferna i våras. De exemplar vi hittat är de som har utvecklat sig till vuxna fästingar, Giulio Grandi.

Om den nya arten klarar vintern och sedan gör sig hemmastadd i Sverige är oklart. Det beror på klimatet och värmenivåerna nästa år, något som Giulio Grandi och SVA vill undersöka till våren.

Smittobärare av blödarfeber

Fästingarna kan vara smittbärare av sjukdomar som blödarfeber och fläckfeber, ovanliga sjukdomar som normalt inte finns i Sverige, enligt SVA. Risken att smittas är däremot inte så stor, berättar Giulio Grandi.

Risken att få en farlig smitta är ganska låg, men om den har suttit länge är det bättre att kontakta Folkhälsomyndigheten.