Alliansen utan plan för att stoppa flygskatt

Alliansen saknar en plan för att stoppa det förslag om den så kallade flygskatten som regeringen nu sänder till Lagrådet.

Skatten är ett högt pris att betala när klimatpåverkan är låg, anser branschen.

8 juni 2017 07:06

Det hade varit en större nyhet om regeringen inte hade gått vidare med förslaget, anser finansminister Magdalena Andersson.

Det finns poänger med att det transportslag som är farligast för klimatet ska vara med och bidra och betala klimatskatter. Det är välmotiverat tycker jag, säger hon till TT.

Flygskatten skulle bland annat innebära att inrikesresor och resor inom EU blir 80 kronor dyrare och långflygningar 430 kronor mer per resa. Förslaget har mötts av hård kritik av både oppositionen och branschen.

Utan plan

Men Alliansen har inte enats om någon plan som skulle göra det möjligt att stoppa skatten i riksdagen. Det innebär också att förslaget till nya 3:12-regler för företagare samt en justering av skatteskalorna, som gör att fler än i dag får börja betala statlig skatt, sannolikt seglar igenom riksdagen.

Det är dåliga förslag. Det skadar ju jobbskapandet i Sverige och därför så vill jag ju stoppa dem, säger Moderatledaren Anna Kinberg Batra om flygskatten.

TT: Hur ska ni stoppa det?

Det är ingen hemlighet att jag allra helst skulle se en gemensam Alliansbudget och det är heller ingen hemlighet att alla fyra partier inte är överens om det. Jag tycker det vore bra om vi alliansgemensamt kan agera för att stoppa dem.

TT: Är Moderaternas linje om att stoppa förslagen genom att lägga en gemensam Alliansbudget realistisk?

Att lägga en gemensam budget ser ju inte ut att vara aktuellt i dagsläget, det är jag mycket väl medveten om, säger Kinberg Batra.

Låga marginaler

Flygbolag som SAS och Norwegian är djupt kritiska medan Naturskyddsföreningen ser positivt på den här typen av åtgärder. Förutom flyget gör även bilismen och sjöfarten anspråk på exempelvis biobränsle. Klimathotet kräver en omedelbar och kraftfull insats och att enbart fokusera på biobränsle och ny teknik kommer inte att räcka till, anser Naturskyddsföreningen.

Vi konsumenter ska ju genom prislappen förstå vad våra val kostar miljön. I dag syns inte det i priset på en flygresa. Som vägledning för konsumenter är det här oerhört viktigt, säger ordförande Johanna Sandahl.

Fakta: Utredningsförslaget

I november föreslog en statlig utredning en punktskatt på flygresor beroende på flygresans längd.

Den nivå utredningen föreslår är 80 kronor för en enkelbiljett inom Sverige och inom EU och för resor längre än 600 mil är det 430 kronor.

Skatten ska bara tas ut vid avresor från svenska flygplatser.

Syftet med skatten är att minska flygets klimatpåverkan genom att uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ.

Flygskatten föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018, vilket också är regeringens ambition.

Med skatten väntas utsläppen minska med 0,08–0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ella Sundström/TT, Joakim Goksör/TT