Orsaken är att det har kommit upp djur på vägen.

Trafikverket bedömer att händelsen har liten påverkan på trafiken. Varningen gick ut vid åttatiden på morgonen på torsdagen och trafikverket bedömer att trafiken kommer att påverkas fram till klockan nio på förmiddagen

Uppdatering klockan 10:08: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.