Ådahl (C) reagerar när funktionsnedsatta drabbas

Centerpartiets Martin Ådahl säger att personer med funktionsnedsättning inte ska drabbas av förändringarna på Arbetsförmedlingen. Att så ändå sker är mycket allvarligt, anser han.

27 september 2019 14:00
Det gör mig väldigt orolig att personer med funktionsnedsättning blir utan stöd från Arbetsförmedlingen. Jag är irriterad över hur detta skötts av Arbetsförmedlingens ledning, säger Centerns arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl.

Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Nu varnar Myndigheten för delaktighet för att omgörningen kan leda till att funktionsnedsatta får ännu svårare att hitta jobb.

Det är en allvarlig situation. Fler kan hamna i fattigdom. Det skulle också innebära ökade kostnader för samhället när färre har jobb, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, till TT.

Ska reformeras

Riksdag och regering har beslutat att reformera Arbetsförmedlingen, som senast den 1 november ska visa hur stora delar av verksamheten som ska flyttas över till externa aktörer.

Malin Ekman Aldén är kritisk.

Det är en allvarlig situation. Fler kan hamna i fattigdom. Det skulle också innebära ökade kostnader för samhället när färre har jobb, säger hon.

Mer flexibelt

Malin Ekman Aldén vänder sig emot att det står i uppdraget till Arbetsförmedlingen att personer med funktionsnedsättning inte påverkas av omorganisationen.

Jag tror att det blir tvärtom. Personer med funktionsnedsättning kommer att påverkas mycket, säger hon.

Även Malin Ekman Aldén anser att Arbetsförmedlingen behöver reformeras, också för att bättre kunna stödja personer med funktionsnedsättning. De metoder som används nu skapades innan det blev så vanligt som i dag med tillfälliga anställningar.

Systemet måste bli mer flexibelt för att kunna stödja personer med funktionsnedsättning på dagens arbetsmarknad med många tillfälliga anställningar, säger hon.

Mer digitaliserad

Generaldirektören ser framför sig att Arbetsförmedlingen blir mer digitaliserad i och med nedskärningar i personalstyrkan.

Många personer med funktionsnedsättning har svårt att hantera datorer. Många av dem har dessutom inte råd att skaffa dator. De får då ännu svårare att skaffa hjälp från Arbetsförmedlingen. Det är mycket olyckligt, säger Malin Ekman Aldén.

Reagerar starkt

Martin Ådahl reagerar starkt på Malin Ekman Aldéns uttalande.

Vi har klart och tydligt sagt att personer med funktionsnedsättning inte ska påverkas av förändringarna inom Arbetsförmedlingen. Tvärtom ska personer med funktionsnedsättning vara fredade, de ska känna sig trygga.

Han säger att Centern och Liberalerna nu vill samla organisationer som arbetar med frågan för att diskutera vad som kan göras.

Martin Ådahl vänder sig emot hur besparingarna på Arbetsförmedlingen genomförs.

Man skär ned enligt osthyvelsprincipen så att personer med funktionsnedsättning drabbas, i stället för att minska administrationen där det finns stora möjligheter att spara.
Fakta: Minskade anslag och färre anställda

Den 30 januari meddelade Arbetsförmedlingen att 4 500 anställda skulle varslas om uppsägning på grund av den kraftigt minskade budget som riksdagen beslutat om.

Arbetsförmedlingen hade då 13 500 anställda och 430 konsulter.

Tidigare meddelades att myndighetens förvaltningsanslag, där bland annat kostnader för personal ingår, för 2019 skulle minskas med 800 miljoner kronor, jämfört med summan för 2028.

I samband med budgetpropositionen för 2020 meddelade regeringen att neddragningen inte blir så stor som tidigare aviserats. Anslaget ska i stället minskas med 350 miljoner kronor för 2021 och med 150 miljoner kronor för 2022.

Källa: Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Dickson/TT