Valutahandel för privata investerare

Tillsammans med råvaru- och kapitalmarknaden är valutamarknaden en av de största finansiella marknaderna.

27 maj 2020 11:49

Av alla finansmarknader lockar valutamarknaden både företag, banker och individuella investerare. Tillsammans med råvaru- och kapitalmarknaden är det en av de största finansiella marknaderna. Enligt statistisk från BIS Triennal Survey uppgår det dagliga handelsvärdet på valutamarknaden till 5 biljoner dollar.

Valutamarknaden skiljer sig mot andra finansmarknader, vilket är en anledning till att den attraherar investerare från olika led. Nya investerare bör känna till vad det är som skiljer valutahandeln från resten av marknaden innan de börjar att handla med eller spekulera i prisändringar. 

Valutahandlare kan delas in i tre grupper: swing traders, scalpers och daytraders. Det som skiljer dessa åt är tidsperioden de låter sina positioner vara öppna. Swing traders kan låta sina positioner vara öppna i flera dagar. Scalpers låter positionerna vara öppna från några minuter till ett par sekunder. Daytraders, vilket är den vanligaste gruppen, öppnar positionerna på morgonen och stänger dem på kvällen.

När en investerare handlar eller spekulerar på valutamarknaden gör hen det i par. Det innebär att en basvaluta ställs mot en motvaluta. Basvalutorna brukar vara någon av de åtta stora valutorna: amerikanska dollar, euro, australiensiska dollar, pund, schweiziska franc, japanska yen, kanadensiska dollar och nyzeeländska dollar. Sedan 2010 har även kryptovalutorna tagit sig in på valutamarknaden. Trots att de fortfarande är en minoritet växer de. Precis som inom traditionell valutahandel använder kryptovalutatrading derivatprodukter för att spekulera på prisrörelserna. Köp och försäljning av kryptovalutor tar plats på en börs. 

MÅNGSIDIGA HANDELSPLATTFORMAR

En sak som skiljer valutahandeln från andra är att den aldrig stänger – den är öppen dygnet runt. För att delta behöver investerare ladda ned och logga in på en handelsplattform. Där kan de följa valutornas värdeskiften i realtid. MetaTrader 4 är en handelsplattform som är förknippad med valutahandeln men som även kan användas vid handel på andra marknader. Det är ett program som både kan laddas ned till dator och mobil. I det finns tilläggsprogram för att varje investerare ska kunna anpassa gränssnitt, diagram och funktionalitet efter sin handel. Det går även att skapa egna algoritmer genom att ställa in automatiserad trading. 

SYFTET MED VALUTAHANDEL

Målet med valutahandel är att göra en vinst på marknadsrörelserna. Investerare vill köpa valutor när de tror att dess värde kommer att stiga, och sälja dem när de tror att värdet kommer att minska. När två valutapar ställs mot varandra är målet att dess spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, ska vara förmånlig. Handelsplattformar har ofta en minimispread.  

Amerikanska dollar är en av de vanligaste valutorna att antingen ha som bas- eller motvaluta. De senaste två åren har dollarn dominerat på marknaden och den förväntas fortsätta på samma sätt under 2020. Värdet på en valuta påverkas av tillväxten i landet, eller länderna, som använder den. Om USA:s tillväxt skulle sjunka medan den globala tillväxten stärks innebär det en positiv stigning för andra valutor t.ex. euron.  

Valutahandeln kan göras mångsidig och involvera andra valutor än de åtta största. Introduktionen av kryptovalutor visar också att det är en marknad som är öppen för förändring och det gör den spännande för både nya, och erfarna investerare.

Från

www.IG.com