Svensk toppchef vann miljonförhandling mot arbetsgivare

Rive Juridiska byrå AB förhandlade åt chefen som gick vinnande ur konflikten. Arbetsrättsexperterna ger råd om hur man undviker tvister kring konkurrensklausuler.

24 juni 2020 14:13

Arbetsrätts- och förhandlingsexperterna på Rive Juridiska byrå har nyligen varit delaktiga i ett ärende gällande en mycket högt uppsatt regionchef på ett svenskt internationellt bolag i Dubai. Mannen, som kommer ifrån Linköpingstrakten och har jobbat i mellanöstern-regionen i flertalet år, kontaktade Rive eftersom han behövde stöd i förhandlingarna med sin arbetsgivare efter att han plötsligt krävts på 4 miljoner kronor på grund av att han skulle ha brutit mot en konkurrensklausul i hans anställningsavtal. 

Toppchefen hade tidigare köpts ut från tjänsten, vilket innebar att han skulle få ett avgångsvederlag, samt bli arbetsbefriad med avräkningsfri utbetalning av vederlaget. Helt enligt en uppgörelse mellan de båda parterna. 

Men kort därefter hörde arbetsgivaren av sig och krävde att mannen skulle återbetala totalt sex månadslöner i vite, man ansåg att han brutit mot konkurrensklausulen som stod i kontraktet. Då mannen hade en månadslön på strax under 700 000 kronor, innebar vitet en återbetalning på ca 4,1 miljoner kronor. Dessutom hotade man med att dra in hans ”housing allowance”, ett sorts bostadsbidrag som avser ersättning för hans boende i Dubai.

– Inte nog med att han riskerade att få betala ett mångmiljonbelopp, han riskerade också att bli av med de resurser som täcker boendekostnader, hyra av fastigheten, hushållerska, kock, chaufför, säkerhet, springare och övrig stödpersonal för hans personliga liv. Så plötsligt skulle han få betala ytterligare cirka 200 000 kronor i månaden ur egen ficka, berättar Karl Gustavsson, Psykolog vid Rive juridiska byrå, som är en av de som ingick i förhandlingsteamet i det aktuella ärendet.

RiVe Juridiska Byrå, som är experter på svensk arbetsrätt och förhandling, tog sig an ärendet och kontaktade en konsult i Dubai med expertis inom lokal lagstiftning gällande avtalsgranskning. Själva tvisten mellan den svenska arbetstagaren och den svenska arbetsgivaren tillämpades under svensk lagstiftning, men avtalet om utköp och konkurrensklausul var underkastat förenade Arabemiratens lagstiftning. 

Tillsammans gick de igenom ärendet och inledde förhandlingarna med det globala storbolaget. Enligt Rive hade mannen inte gjort sig skyldig till att bryta mot konkurrensklausulen.

– I första hand ansåg vi att han inte har gjort något fel. Han hade sökt jobb för att inte riskera att bli inkomstlös när uppsägningstiden gick ut. Men han hade inte utfört något arbete än. Dessutom hade han inte sökt jobb hos en konkurrerande verksamhet, utan på en upphandlande lokal myndighet, som visserligen bedrev upphandling av de tjänster som den tidigare arbetsgivaren säljer, men myndigheten i sig säljer inte tjänster som den tidigare arbetsgivaren så någon konkurrens torde det därför inte vara frågan om, berättar Gustavsson på RiVe.

Förhandlingarna blev dock komplicerade, men efter ett tag resulterade de i att den anklagade chefen inte behövde betala miljonbeloppet som arbetsgivaren krävde i vite. Istället förhandlade Rive fram en ny lösning gällande överlämning av tjänst samt en ny förtydligad konkurrensklausul. 

– Den tidigare arbetsgivaren anförde att konkurrensklausulens syfte var att mannen inte skulle ha en befattning som kunde påverka arbetsgivarens försäljningsresultat, och då mannen hade sökt jobb på en upphandlande myndighet, - den myndighet som upphandlar just de tjänster som den tidigare arbetsgivaren säljer, så ansåg arbetsgivaren att agerandet motverkade klausulens syfte och därför var ett brott mot avtalet. Det var en mycket nöjd klient till slut. Det här betydde, efter en del förhandling, att det var fritt fram för honom att söka nya jobb, även på en upphandlande myndighet, säger RiVes Karl Gustavsson.

Att hamna i konflikt med en tidigare arbetsgivare på grund av konkurrensklausulen är inte ovanligt. Generellt sätt fungerar alla konkurrensklausuler på samma sätt – de förbjuder en arbetstagare att driva konkurrerande verksamhet, både direkt och indirekt, en viss tid efter avslutad tjänst. Tiden kan variera och det är ofta förknippat med enorma belopp att bryta mot en sådan klausul.

– Konkurrensklausuler är komplexa överenskommelser och det finns egentligen bara ett tips för att undvika konflikter. Ta hjälp i samband med överenskommelsens ingående. Eftersom konkurrens-begreppet är väldigt generöst tolkat behöver man se till så att klausulen är så specifik och konkret som möjligt innan man skriver under sitt anställningsavtal. Ju tydligare och konkretare den är, desto bättre är den för båda parter, avslutar RiVe Juridiska Byrå AB, Karl Gustavsson. 

Från

Compexia law group