Spotifys aktie har rusat på börsen trots en förlust

Under de senaste månaderna har Spotifys aktie fullkomligt rusat på New York-börsen. Aktiekursen fördubblades under corona-krisen och i mitten av mars låg den på 118 dollar för att stiga upp till nästan 270 dollar i slutet av juli.

4 september 2020 14:48

Enligt Dagens industri fördubblade Spotify sitt värde under pandemin. Grundarna Martin Lorentzon och Daniel Ek är nu goda för nästan 90 miljarder kronor tillsammans. Bolagets optionsprogram för de anställda fick dessutom hundratals miljoner var tack vare bolagets optionsprogram.

Under det andra kvartalet gjorde Spotify en rörelseförlust på 167 miljoner euro, en summa som motsvarar 1,7 miljarder kronor. I kvartalsrapporten uppger Spotify att det berodde på oförutsedda ökningar av sociala utgifter som uppstod vid införandet av personalen optionsprogram. Kostnaden är sammankopplad med Spotify-aktiens värdeökning under våren.

När nyheten om förlusten kom ut sjönk aktien hastigt, men den återhämtade sig snart och började sin klättring upp till rekordökningen. En anledning till börsrusningen är Spotifys nya fleråriga avtal med Universal Music Group som gör att bolagen kan börja samarbeta mer. UMG kommer att ge Spotify tillgång till sin gigantiska musikkatalog. UMG kommer i sin tur använda Spotifys “två-sidade marknadsplats” där musikbolagen betalar för data, analys och marknadsföring.

Bara några dagar innan avtalet meddelade även Spotify att de kommer att expandera till 13 länder i Öst- och Centraleuropa. Det inkluderar bland annat Ryssland, som är en av världens största streaming-marknader. Bolaget räknar med att nå 250 miljoner nya lyssnare genom sin expansion och när den är genomförd når Spotify 92 marknader över hela världen.

Hur man kan investera i Spotify
Spotify är noterade på New York-börsen och det är enklast att investera i dem genom att köpa in dig i en indexfond som äger Spotify-aktier. Du kan lära dig mer på Indexfonder.info om hur du kan börja spara i indexfonder. Indexfonder har passiv förvaltning och därför är de billiga att äga. De har dessutom bra riskspridning eftersom du investerar i flera olika bolag.

Ett annat alternativ är att investera i ett investmentbolag som har Spotify i sin portfölj. En av fördelarna med investmentbolag är att de slår index över tid och kan därför vara mer lönsamma. Investmentbolagen äger aktier i andra aktiebolag - 

Här finns en bra jämförelse av olika investmentbolag om du är intresserad av att läsa mer. Oavsett om du vill köpa en indexfond eller aktier i ett investmentbolag gör du det genom en handelsplattform för aktier eller din bank.

Från

Consilium Online AB