Många slarvar med att kontrollera grillen

Hela 35 procent av svenskarna har någon gång struntat i att kontrollera om grillen är ordentligt släckt innan de har lämnat den. Det har försäkringsbolaget Gjensidige Sverige tagit reda på i en undersökning som genomfördes av Kantar Sifo.

4 september 2020 13:02

Gjensidige Försäkring är ett av Nordens största sakförsäkringsbolag och har existerat i över 200 år. Det är en nordisk försäkringskoncern och är aktiva i Sverige, Norge, Danmark samt Lettland, Litauen och Estland. I Sverige kan både privatpersoner och företag teckna försäkring på Gjensidige.se. Som en del av sitt arbete gör Gjensidige Försäkring Sverige riskundersökningar som visar hur svenskarna agerar och tänker om potentiella risker runt omkring sig.

1000 svenskar intervjuades
Grillar som inte är ordentligt släckta kan orsaka stora skador, men trots riskerna visade Gjensidiges undersökning att många svenskar inte kontrollerar att grillen är släckt innan de lämnar den. Kantar Sifo utförde undersökningen sommaren 2020 genom att intervjua 1 000 svenskar om olika områden som är kopplade till risker. I samma undersökning svarade även 37 procent att de hade sett någon annan hantera grillen felaktigt eller brandfarligt. Det omfattar exempelvis att grilla under perioder då man avråds från att grilla.

Undersökningen visar även att kvinnor är lite mer aktsamma än män. 22 procent av männen uppger att de eller någon annan i sällskapet hade slarvat med att kontrollera att grillen är släckt. För kvinnorna är motsvarande siffra 10 procent.

Hur man ska tänka vid grillning  
Karolin Bernås som är skadechef på Gjensidige Försäkring Sverige har uttalat sig om undersökningen och hur man bör tänka vid grillning:

– För att den härliga grillstunden ska bli en så säker aktivitet som möjligt finns tre enkla tips. Börja med att kontrollera via kommunens hemsida att det inte råder eldningsförbud innan du tänder grillen. Se till att alltid ha tillgång till brandsläckare eller vatten så att du kan släcka om olyckan är framme och lämna aldrig grillen obevakad. (...) Det gäller att ha respekt för brandfaran och det gäller även när maten är färdig. Glöm inte bort grillen då utan säkerställ att den är helt släckt, annars finns det risk för både personskada, egendomsskada och mark- eller skogsbränder, säger Karolin Bernås.

Skadeersättningen kan nekas
Om man startar en brand på grund av oaktsamhet kan man ställas till svars för det. Förutom den skada som redan har skett kan det bli rättsliga påföljder. Även om man har en försäkring kan man nekas ersättning för skador från sitt försäkringsbolag. I regel nekar de flesta svenska försäkringsbolag ersättning för skador som har uppstått på grund av vårdslöshet.

Från

Gjensidige.se