Fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomar

Ungdomsarbetslösheten har minskat något sedan sommaren, men är fortsatt hög enligt SCB. Ungdomar i kommuner som har en utbredd tjänstesektor och besöksnäring har drabbats hårdare än andra. Personer utan gymnasieutbildning har i dag svårare att komma in på arbetsmarknaden.

1 december 2020 15:41

Statistik från SCB visar att ungdomsarbetslösheten uppgick till 20,7 procent i oktober. Det motsvarar 116 500 ungdomar i ålder 15-24. Jämfört med oktober i fjol är det en ökning med 3,3 procentenheter. När det mäts i säsongsrensade och justerade siffror så låg ungdomsarbetslösheten på 25,5 procent. ser man en liten återhämtning från sommarens rekordnivåer på 32,3 procent. I SCB:s siffror ingår studenter som vill ha extrajobb.

I några kommuner har ungdomsarbetslösheten ökat med drygt åtta procentenheter på ett år. Arbetsförmedlingens siffror visar att de värst drabbade kommunerna är Strömstad, Surahammar och Färgelanda. Sandra Offesson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen uttalade sig om siffrorna till nyhetsbyrån Siren:

– Unga i kommuner och regioner med en utbredd tjänstesektor och besöksnäring har drabbats hårdast, säger Sandra Offesson.

Ungdomsarbetslösheten har även ökat i storstäder där handeln och restaurang- och hotellbranschen brukar skapa ingångsjobb. I Göteborg har arbetslösheten ökat med fem procentenheter och i Stockholm ligger ökningen på nästan sex procentenheter.

Enligt Sandra Offesson kan de procentuella skillnaderna bli stora i små kommuner, även om det bara sker små förändringar i ungdomsarbetslösheten:

– Näringsstrukturen och demografin på orten är avgörande. I kommuner där arbetslöshetsnivån legat mer stabil kan en stor offentlig sektor ha påverkat. Vård- och omsorgssektorn har ju exempelvis behövt förstärka personalstyrkan och täcka upp för en hög personalfrånvaro under pandemin.

Lagen om anställningsskydd reglerar hur arbetsgivare får säga upp anställda och en viktig princip är turordningen. Den som är anställd sist blir uppsagd först och lagen finns bland annat till för att skydda äldre anställda. Under pandemin när många blev avskedade på grund av arbetsbrist var ungdomar särskilt drabbade på grund av turordningen. Personer som anser sig ha blivit avskedade på felaktiga grunder kan vända sig till arbetsrättsjurister som Rive.se för att få en bedömning av sitt ärende.

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar är gymnasiekompetens viktigt för att minska risken för att bli långtidsarbetslös.

– Den främsta vattendelaren mellan de som får jobb och de som måste fortsätta söka

är gymnasiekompetens. Har man inte en gymnasieutbildning är det ytterst svårt att bli anställd, säger Mindhammar till Aftonbladet.

Mindhammar uppmanar yngre personer att utbilda sig för att komma in på arbetsmarknaden.

– Utbildning är a och o, inte minst för unga som är nya på marknaden. Unga har länge haft en guldperiod, med låga trösklar att få jobb och man har kunnat ta flera sabbatsår om man velat. Men nu är det verkligen läge att tänka på hur man ska göra sig anställningsbar.