RiVe löste lukrativt utköp vid felaktig uppsägning

Arbetsgivaren hänvisade till en intern avtalsturordningslista som inte fanns. När RiVe Juridiska Byrå hotade med att ta ärendet till domstol gick man till slut med på ett utköp som blev till klientens fördel.

8 mars 2021 14:46

Arbetsrättsbyrån RiVe Juridiska Byrå, med kontor i Stockholm, har mångårig erfarenhet av förhandling kring felaktiga uppsägningar och anställningstvister. Byrån biträder klienter inom alla branscher och har bland annat bistått i en unik förhandling som resulterade i ett utköp i mångmiljonklassen, som du kan läsa om här.  

Under fjolåret kontaktades byrån av en kvinna som tidigare hade vänt sig till en advokatbyrå, utan att få hjälp med sitt ärende.  

Det var efter att kvinnan, anställd inom landstinget i Stockholm blivit uppsagd på grund av hävdad arbetsbrist som hon kontaktade en advokatbyrå. På grund av språkliga kommunikationssvårigheter nådde hon inte någon framgång via advokatbyrån och bestämde sig för att istället höra av sig till arbetsrättsexperterna på RiVe Stockholm / Rive juridiska byrå Stockholm istället.

RiVe tog emot ärendet och kunde kommunicera med kvinnan på engelska.

Det visade sig då att kvinnan blivit uppsagd med anledning av att landstinget skar ner på totalt tolv tjänster. Vad kvinnan visste var dock att hon arbetat längre på arbetsplatsen än flertalet av kollegorna som inte drabbades av uppsägningen.  

Arbetsgivaren hävdade att man tillsammans med det aktuella fackförbundet gjort en egen turordningslista, en så kallad avtalsturordningslista, som avgjorde vilka som skulle få stanna och vilka som skulle få gå. 

Henri Rubinstein, Förhandlingschef vid RiVe Juridiska Byrå förklarar: 

– Arbetsgivaren kan tillsammans med fackförbundet göra en egen turordningslista, en så kallad avtalsturordningslista. Det betyder att är man till exempel 30 personer på en arbetsplats, så kan arbetsgivaren och facket sätta ihop anställningsordningen hur de vill. Det kan då bli så att den som arbetat en dag får vara kvar medan den som jobbat i tio år kan få gå.  

 När RiVe kopplades in i ärendet började de med att kontakta arbetsgivaren och bad om att få titta på avtalsturordningslistan. Då visade det sig att det inte fanns någon. 

 – Eftersom det inte fanns någon lista skulle vår klient inte ha blivit uppsagd. Hon hade jobbat i närmare fem år och det fanns flera personer som jobbat betydligare kortare tid som var kvar i tjänst, säger Henri Rubinstein vid RiVe Juridiska Byrå. 

RiVe gav då arbetsgivaren möjligheten att gå med på en förlikning tillsammans med klienten eller ta ärendet till domstol.  

– Man valde då att komma överens och från vår sida fick vi till ett mycket bra utköp för klienten. Totalt fick hon 14 månadslöner plus all semester som hon tjänat in under den aktuella tiden, även för själva uppsägningstiden.  

Det är inte första gången som RiVe är involverade i ärenden som rör felaktiga uppsägningar på grund av felaktig hänvisning till avtalsturordningslista.  

– Om man sägs upp arbetsgivaren hänvisar till en avtalsturordningslista är rådet att kontakta oss.  

Från

Compexia Law Group