Linköping behöver 1000 nya bostäder per år – men bostadssökande har allt fler möjligheter

24 mars 2022 15:31

Ungefär 1040 nya bostäder per år. Så mycket behöver byggas för att möta ökningen av invånare i Linköping fram till år 2040, enligt befolkningsprognosen från Linköpings kommun. Att hitta bostad är fortfarande en utmaning för många som vill flytta till staden, men samtidigt blir möjligheterna till att lösa sin boendesituation allt fler.

 

Bostadsbristen i svenska städer har under flera år varit ett omdiskuterat ämne. Studenter såväl som arbetssökande och anställda vittnar om hur de stått i kö hos kommunala bostadsbolag år efter år för att få tag i en ledig hyresrätt. Men kösystemen har ofta varit långsamma och inte gett resultat förrän långt efter att man behövde lösa sin boendesituation. Under år 2021 uppgav 207 av Sveriges totalt 290 kommuner att de hade bostadsbrist. Det är en rejäl ökning sedan 2013, då 126 kommuner svarade att de hade brist på bostäder.

 

Linköping är en av de kommuner där bostadsbrist råder, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2021. År 2020 fanns det drygt 42 000 hyresrätter i Linköping, vilket utgör ungefär hälften av alla bostäder. Enligt prognoser från Linköpings kommun behöver man bygga ytterligare 1040 nya bostäder per år fram till 2040 för att möta behovet. Befolkningen förväntas nämligen samtidigt öka med runt 2000 invånare per år.

Nya sätt att hitta lediga bostäder

Siffrorna kan verka hisnande, och såväl studenter som arbetande har ofta svårt att kunna hyra en lägenhet med förstahandskontrakt i Linköping. Ett bra kontaktnät och god framförhållning för att kunna få tag i en hyresrätt underlättar, men samtidigt dyker det upp allt fler möjligheter att få tag i bostad, trots det höga trycket. Bostadssökande vänder sig bland annat till grupper på sociala medier som är dedikerade till just bostäder i en viss stad eller ett område.

 

Dessutom finns ett ökande utbud av tjänster på nätet för tryggare uthyrning av bostad i andrahand. Något som annars kan vara förknippat med bedrägerier och hög osäkerhet. Till exempel går det att hitta lediga lägenheter i Linköping på Homii.se. Där får man se bild på varje användare och kan bli matchad med sina vänners vänner via sociala medier, vilket ska minska risken för att bli lurad eller få problem med hyresgästen.

Undvik lägenhetsbedrägeri

Det finns idag också ett växande utbud av andra sajter som listar hyreslägenheter i förstahand och andrahand, liksom bostadsrätter och hus. Men långt från alla tjänster är gratis, och det är extra viktigt för bostadssökande att vara uppmärksamma på vilka aktörer som är seriösa och hur säker uthyrningen är. Samma sak gäller för bostadssökande som får kontakt med personer via sociala medier som erbjuder uthyrning.

 

Att kräva betalning av en eller två månadshyror i förskott är inte ovanligt, men som bostadssökande gäller det att se upp. Hyresbedrägerier har blivit ett ökande fenomen i takt med att bostadsbristen i Sverige blivit ett större problem. Bedragare utnyttjar helt enkelt den bostadsbrist som råder i Linköping och andra städer där befolkningen vuxit snabbare än utbudet av lägenheter.

 

Polisen varnar för lägenhetsbedrägeri på sin hemsida och tipsar om några sätt att skydda sig om man söker bostad:

·  Be uthyraren att visa legitimation.

·  Se alltid till att det finns ett hyreskontrakt och att dess villkor är rättvisa.

·  Skriv på hyreskontraktet och titta på bostaden innan du betalar något.

·  Fråga fastighetsägaren om uthyraren har tillstånd att hyra ut i andrahand, och se till att fastighetsägaren är seriös och inte bara en kompis till uthyraren.

·  Kolla upp telefonnummer och namn på uthyraren så att dessa stämmer med annonsen.

·  Betala inte hyran via anonyma betaltjänster.

·  Gå inte själv på visningen utan ta med en vän eller familjemedlem.

Lång lista av hyresvärdar i Linköping

Förutom att hyra av privatpersoner i andrahand finns fortfarande alternativet att försöka få en hyreslägenhet med förstahandskontrakt, direkt från en hyresvärd. I Linköping är kommunalägda AB Stångåstaden det största bostadsföretaget. Bolaget äger runt 18 000 lägenheter runtom Linköpings kommun, vilket är ungefär en fjärdedel av alla bostäder i kommunen.

 

Stångåstaden har också hand om ett stort antal studentlägenheter via sitt dotterbolag Studenbostäder AB, närmare bestämt omkring 27 000 studentbostäder. Störst andel ligger i Ryd. Utöver det kommunala bostadsbolaget finns en lång lista av andra hyresvärdar. Vissa har kösystem och andra inte, och hyresvärdarna varierar från stora aktörer som HSB och Riksbyggen till mindre, lokala företag.

Långsamma kösystem: ”Bli inte ledsen”

Kösystemen kräver i vanliga fall att man är uppskriven i flera år innan man får erbjudande om att hyra en lägenhet. Ju längre tid man står i kö, desto fler poäng samlar man på sig och när man har högst poäng av alla som gör intresseanmälan på en bostad så blir man tilldelad denna. Linköpings kommun informerar dock på sin hemsida om att man kan behöva stå i kö i 10 år för att få en hyreslägenhet, och att man därför inte ska bli ledsen om man blir nekad många gånger innan man äntligen får gå på en visning.

 

Även om det ständigt byggs nytt i Linköping och övriga Sverige så utmärker sig bristen på just hyresrätter, framförallt lägenheter med en rimlig månadshyra som passar studenter, unga och arbetssökande. Problemet med nyproducerade hyresrätter är nämligen att månadshyran generellt sett är betydligt högre, eftersom det högre priset är tillåtet för nyproduktion.

 

Situationen med brist på hyresrätter har uppmärksammats av bland andra Hyresgästföreningen. De menar att bostadsbristen hindrar både människor och samhället att växa och utvecklas, och att byggtakten behöver trappas upp. Hyresgästföreningen menar att staten behöver ta ett tydligare ansvar för planering och finansiering av bostadsbyggande, samtidigt som kommunerna tar ett gemensamt ansvar. 

Ökande priser på Linköpings bostadsmarknad

Medan möjligheterna att få tag på en hyresrätt i andrahand blir allt fler tack vare nya digitala tjänster och sociala medier, så är det fortsatt en utmaning för många unga att göra sitt första bostadsköp. Det genomsnittliga priset på en bostadsrätt i Linköping har stigit med över 1000 procent de senaste 20 åren. Nybyggnation ökar chansen till stabiliserande priser, men samtidigt är efterfrågan stark och invånarna blir allt fler.

 

Sammanfattningsvis är bostadsbristen en utmaning som Linköping delar med de flesta andra kommuner i Sverige – men det gör inte frågan mindre relevant. Att misslyckas med att hitta en bostad blir lätt ett stressmoment, och kan öka risken för att man blir lurad på pengar eller tvungen att betala orimligt hög hyra i andrahand. Har man inte möjlighet att köpa bostad utan vill hyra gäller det idag att både vara aktiv i flera olika kanaler, och samtidigt vara försiktiga för att undvika bedragare.

Från

homii.se