Lån & Spar Bank börjar med räntegaranti

Lån & Spar Bank, LSB, genomgår stora förändringar och har bland annat bytt namn från Villabanken. Det beror på att de har avbrutit det långa samarbetet med Villaägarnas Riksförbund. Nu har de även infört räntegaranti på sina privatlån.

23 september 2020 12:41

LSB har varit aktiva i Sverige sedan 2006, men de grundades redan 1880 i Danmark. De är en bank för privatpersoner och föreningsmedlemmar som kan ansöka om olika privatlån eller sparprodukter direkt hos LSB. Banken samarbetar med Hyresgästföreningen och M Sverige. Tidigare var även Villaägarnas Riksförbund en av deras samarbetspartners, men samarbetet upphör i början av oktober 2020.

Lån med räntegaranti innebär att låntagare ges möjlighet till den lägsta räntan på marknaden. Låntagaren kan ta ut ett privatlån hos LSB för att sedan hitta ett likadant lån hos en annan långivare, men lånet har lägre ränta. Då matchar LSB räntan och ger dessutom tio räntepunkter i rabatt. Räntegarantin gäller under hela lånets löptid. För att få den måste lånet uppfylla några grundkriterier, läs mer om deras nya räntegaranti för att se alla kriterier. Räntegarantin gäller bara för lån utan säkerhet.

Anledningen till att LSB har valt att erbjuda räntegaranti är för att de strävar efter att alltid ha produkter som kunderna efterfrågar. Idag lånar privatpersoner pengar på ett annorlunda sätt än tidigare. Det är inte längre en självklarhet att alltid låna från samma bank utan många väljer att ta ut ett lån hos den bank som har lägst ränta, trots att de kanske inte har använt banken förut. När LSB erbjuder räntegaranti innebär det att fler kunder kan välja att stanna kvar hos banken.

Varumärket Villabanken läggs ner

LSB skriver på sin egen webbsida att det är på förändringar i banksektorn som de har valt att avbryta sitt samarbete med Villaägarnas Riksförbund. Enligt LSB kräver dagens kunder enkelhet, transparens och en god kundupplevelse. Marknaden förändras och ny kundbeteenden växer fram. Det innebär att komplexiteten måste minska och kundupplevelsen måste förenklas. LSB ser därför löpande över strukturen i verksamheten och sina erbjudanden, för att kunna möta sina kunder med rätt produkter.

Enligt LSB:s Sverigechef Oscar Siöström är konceptet inte längre lika attraktivt. Villabanken var ett medlemskoncept som riktade sig till kunder som bor i villa eller radhus. Eftersom det har skett en utveckling på bostadsmarknaden har efterfrågan om lån till husägare minskat. Siöström säger även att det kan upplevas komplext ur ett kundperspektiv att driva flera olika varumärken. Ur ett verksamhetsperspektiv driver det även kostnader. När samarbetet avslutas läggs varumärket Villabanken ner. 

Från

LSB.se