Framtidsfullmakt: Ta kontroll över din framtid redan idag

28 april 2022 16:18

Om du inte vill att en okänd god man ska utses den dag du inte längre klarar av att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter kan du skriva en framtidsfullmakt och själv utse en person som du känner och litar på för att utföra uppdraget. 

Därför behöver du en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt kommer till nytta när du på grund av hög ålder eller försvagat hälsotillstånd inte längre klarar av att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Skulle det i ett sådant läge inte finnas någon framtidsfullmakt är det vanligaste att din kommun utser en god man till dig. En god man finns till för att ta beslut i ditt ställe och för att förvalta dina tillgångar. Att den gode mannen är någon du känner och har förtroende för är dock inget som garanteras. För att vara säker på att den som sköter dina angelägenheter är någon du valt ut själv behöver du skriva en framtidsfullmakt. 

Med framtidsfullmakten kan du själv bestämma vem eller vilka som ska företräda dig. Du kan också bestämma i vilken omfattning dina fullmaktshavare får bestämma. Exempelvis kan du utse din make, dina barn eller en nära vän till fullmaktshavare och att den personen ska få sköta din ekonomi men med begränsningen att hen inte får ta lån eller sälja fastigheter för din räkning. 

Du väljer och behåller kontrollen även när du inte längre är benägen att fatta beslut

Framtidsfullmakten kan du upprätta när du vill, så länge du fortfarande är kapabel att fatta beslut på egen hand. Först när du inte längre har möjlighet att fatta beslut och sköta dina angelägenheter ensam kommer framtidsfullmakten träda ikraft. Det innebär att du bestämmer när du fortfarande kan och att du sedan fortsättningsvis kan vara trygg i att dina angelägenheter sköts på det sättet du önskar. 

Vill du upprätta en framtidsfullmakt? Låt Jurio hjälpa till! 

Att skriva en framtidsfullmakt helt på egen hand kan vara svårt. Det kan vara krångligt att få ihop både sina egna önskemål och lagens krav på hur dokumentet ska vara utformat. För att vara säker på att allt blir korrekt och juridiskt giltigt har Jurio tagit fram ett digitalt redskap som hjälper dig att upprätta en framtidsfullmakt, helt enligt dina specifika behov och önskemål. Du skapar framtidsfullmakten genom att svara på ett antal frågor i vårt enkla formulär och processen tar inte längre tid än tio minuter. Vill du veta mer? Besök vår hemsida för att skapa en framtidsfullmakt eller för att läsa en mängd vägledande juridiska artiklar.

Från

jurio.com