SAMTAL

Ja, så förklarar prästen, konstnären och satirtecknaren Kent Wisti sitt förhållande till satirkonsten. Jag mötte honom tillsammans med journalisten Elisabeth Sandlund i ett samtal inför publik. Vi talade om kristen tro, svenska kyrkan och så den där svåra frågan om humorns gränser. Kan man skämta om allt?

-Det kan man, men man bör inte, svarar Wisti och förklarar att han inte är någon provokatör och ganska konflikträdd. Sandlund berättar att när hon skojar om något i det kristna sammanhanget eller om Jesus får hon ibland frågan om hon skulle skämta på samma sätt om islam eller Muhammed:

Artikelbild

Exempel. Kent Wistis satirteckningar är ofta drastiska men han vill inte göra någon arg eller ledsen.

-Det vågar jag inte och man ska inte heller trampa på det som är heligt för andra, men som ledarskribent på kristna tidningen blir det omöjligt att inte stöta sig med någon. Det finns alltid någon gammal pingstvän som inte tål homosexuella eller att Jonas Gardell gör en TV-serie om Jesus.

-Jamen somliga ser ju detta att bli kränkt som en kristen dygd. Man ska förfäras och söker debatten eller konflikten, inflikar Wisti.

- Men humor är ju expressvägen ner till våra djupare känslolager, fortsätter Sandlund och berättar om hur man rekryterade personal till sökandet efter de illa tilltygade kropparna från brandkatastrofen på båten Scandinavian Star. Humor lades till som en del i utfrågningen därför att forskning har visat att humor hör samman med förmågor som flexiblitet och uthållighet. Humor kan också vara en verksam del i krishantering.

Satir och humor handlar förstås om kontext. Vi skämtar gärna om norrmän men helst inte om judar eftersom det finns en historisk bakgrund att ta hänsyn till. Om man inte själv är av judisk härkomst, då är det tillåtet att driva ganska hårt med sitt eget folk. Elisabeth Sandlund drar en snäll vits:

Artikelbild

Exempel. Kent Wistis satirteckningar är ofta drastiska men han vill inte göra någon arg eller ledsen.

”Juden beklagar sig inför Gud: Min son har blivit kristen! Gud svarar: Min med. Men vad ska jag göra, frågar juden. Gud svarar: Tja, jag skrev ett nytt testamente.”

Programmet var först ut på premiärkvällen för ”Kulturtorsdag” där Arbetets museum, Stadsmuseet och Visualiseringscenter håller kvällsöppet till 20.00 för att nå fler besökare. Det utlovas fler introduktioner och programpunkter. Lovvärt, men mer annonsering och riktade inbjudningar till arbetsplatser och föreningar skadar nog inte. Vi var ett trettiotal besökare i torsdags.