Kultur Göteborgs stadsmuseums webbutställning "Staden och kapitalet" har blivit hackad, skriver gp.se. I stället för en utställning om de som bodde i 1800-talets Göteborg möttes besökarna av tecknade porrbilder.

Tydligen har vi haft problem med den här länken tidigare, men inte på det här viset. Det är oklart vad som har hänt och vår IT-avdelning har fått i uppgift att lösa det, säger Karl Arvidsson, chef för publika möten på museet, till tidningen.