De senaste tio åren har de fasta tjänsterna för skådespelare minskat med 4–5 procent och bland sångare har tjänsterna minskat med 35 procent de senaste tio åren, säger Simon Northon, ordförande för Teaterförbundet, till "Kulturnytt".

Han ser en förklaring i den så kallade kultursamverkansmodellen som innebär att regionerna får större inflytande över vad de statliga kulturpengarna ska användas till. Anslagen har inte höjts i samma takt som kostnadsökningarna, framhåller Northon, som talar om en utarmning av kulturlivet i regionerna.

Även Sverker Härd, direktör på Myndigheten för kulturanalys, som granskat länsteatrarnas ekonomiska utveckling, framhåller att anslagen urholkats, dock inte på grund av själva kultursamverkansmodellen.

Bidragen har räknats upp men ändå urholkats oavsett om de kommer från kommunal, regional eller statlig nivå eftersom lönerna stigit mycket mer, säger Sverker Härd till TT.
Det här drabbar framför allt den del av kultursektorn som är personalintensiv.

På länsteatern i Örebro pågår just nu fackliga förhandlingar. Mot slutet av året blir det klart vilka tjänster som försvinner.