Svensk forskare fann Oliver Twists förlaga

Charles Dickens berömda roman "Oliver Twist" var till stor del inspirerad av en samtida journalists socialkritiska Londonskildringar.

Upptäckten gjordes av den svenska litteraturdoktoranden Eva-Charlotte Mebius, som nu vill forska vidare på journalistens liv och karriär.

27 december 2019 19:39

"London and londoners" av Robert Mudie gavs ut 1836 – ett år före den brittiske författaren Charles Dickens första del i romanen "Oliver Twist" publicerades i magasinet Bentley's Mischellany. Att den skotske journalistens socialkritiska verk, som belyser livet för Londons fattiga barn vid den här tiden, med stor sannolikhet var en förlaga till Dickens roman har tidigare varit okänt.

Upptäckten, som The Observer var först med att rapportera om, står svenska Eva-Charlotta Mebius för, doktorand i engelsk litteratur vid University College London.

Jag upptäckte Robert Mudies verk när jag gjorde mitt forskningsarbete för min avhandling om apokalyptisk litteratur och konst i England och USA under 1800-talet. När jag sedan läste Mudie kände jag bara att det var något väldigt "Dickenskt" över hans uttryckssätt om London och vad han var intresserad av i sin socialkritiska riktning, säger hon till TT.

Fagin hade verklig förlaga

Kopplingen blev allt starkare ju mer hon fick reda på om Mudies karriär och liv i London. Bland annat hade Dickens och Mudie gemensamma vänner och samma förläggare.

Men den definitiva kopplingen kom när jag satte mig ner med de bibliotekskataloger som finns över de böcker Dickens ägde. Då upptäckte jag Mudies verk där, men det var inte listat under hans namn, utan det var listat under den titel som utgåvan från 1836 hade – och jag tror att det är därför som det inte har uppmärksammats tidigare.

Eva-Charlotta Mebius lägger fram sina argument i en vetenskaplig artikel publicerad i The Dickensian, en tidning som ges ut av stiftelsen The International Dickens Fellowship. Bland annat fokuserar hon på ett scenario i Mudies verk där han beskriver hur en vän till honom följer med en polis i London för att få tillbaka en stulen klocka. De besöker då ett tjuvnäste som leds av en man vid namn Captain J som har stora likheter med Dickens romanfigur Fagin. Även sättet som Mudie beskriver tjuvnästet menar Eva-Charlotta Mebius "påminner otroligt mycket" om "Oliver Twist".

Sedan påkallar Mudie i sitt verk ett behov av att förstå hur kriminaliteten i London såg ut och hur en person hamnar i ett kriminellt liv. Han tyckte då att en roman skulle kunna svara på det, vilket Dickens sedan påbörjar ett år senare med "Oliver Twist".

Vill lyfta fram Robert Mudie

Upptäckten har fått flera Charles Dickens-experter att häpna av intresse. Responsen och uppmärksamheten som har följt var dock inget Eva-Charlotta Mebius hade förväntat sig.

Det är otroligt roligt att kunna tillföra något nytt som inte har uppmärksammats tidigare. Särskilt med just Dickens och "Oliver Twist", då det är den roman som vi kanske vet minst om hur den uppkom, därför att vi vet minst om hans arbete som leder fram till den.

Drömmen är nu, berättar hon, att hitta Charles Dickens exemplar av Robert Mudies "London and londoners" som såldes 1870. Hon vill även forska vidare om den skotske journalisten och hans "bortglömda författarskap".

Han skrev otroligt mycket, inte bara socialkritiska verk utan även en roman och dikter, och var verksam som journalist, naturvetare och var en av de första som skrev populärvetenskapligt. Så han är otroligt fascinerande.
Fakta: "Oliver Twist"

Skriven av den brittiske författaren Charles Dickens (1812–1870) och gavs ut 1839, men hade dessförinnan publicerats som serie i magasinet Bentley's Mischellany åren 1837–1839.

Den handlar om den föräldralöse och fattige pojken Oliver Twist som snart hamnar på Londons gator där han möter tjuvledaren Fagin som lär upp honom till ficktjuv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oskar Carlsson/TT