Stims stämma får för första gången utse upphovsrättsorganisationens styrelse, rapporterar Kulturnytt.

Det har tidigare varit upp till huvudmännen SKAP, FST och Musikförläggarna att besluta om frågan.

Sen årsskiftet finns det dock ett EU-direktiv i svensk lag som innebär att organisationer som Stim måste låta sina stämmor utse styrelseledamöter. Men trots att den nya lagen innebär att ledamöter som är för en granskning av organisationen skulle kunna väljas in kan chansen för det vara liten. I ett e-postmeddelande till Kulturnytt skriver nämligen Stims pressavdelning att de rättighetshavarkategorier som organisationen företräder ska vara "skäligen och balanserat representerade" i styrelsen. Något som enligt förslaget innebär att sex av tio styrelseledamöter ska vara aktiva inom huvudmännens organisationer.

Ett antal musikskapare inom Stim har länge kämpat för att få veta vad organisationen gör med deras pengar. Flera har krävt att en oberoende granskning av verksamheten görs.