Björklunds LIB blev L

14 december 2015 06:00

Jan Björklund skrev den 17 november på DN Debatt att Folkpartiet skulle byta namn till Liberalerna, vilket de nu också gjort. I ett avseende har han dock fått backa i namnfrågan. Han skrev: "Vi avser att använda oss av förkortningen (LIB)."

Språkvårdande instanser, bland annat Språkrådet, reagerade på detta och framförde synpunkten att förkortningen för det nya namnet borde vara L. En praktisk fördel är ju om partiet och exempelvis medier använder samma förkortning. I fallet LIB var förutsättningarna för det dåliga, eftersom den inte stämmer överens med hur övriga partinamn förkortas. Ingen skriver ju MOD eller SOC.

Folkpartiets förslag stämmer heller inte med hur förkortningar generellt används. En variant är så kallad avbrytningsförkortning, då ett ords första bokstäver utgör förkortningen. Men då skrivs det med små bokstäver och hade alltså blivit Lib. En annan variant är initialförkortning, där första bokstaven eller första bokstäverna i ordleden används. Exempelvis M för Moderaterna och MP för Miljöpartiet.

Förkortningen L knyter därmed an till hur övriga partiers förkortningar skrivs, och fungerar därför bra.

Vad som däremot i vissa fall kan bli diffust är beteckningen liberal på en partimedlem. Det är ju fullt möjligt att anse sig vara liberal i allmän mening utan att känna samhörighet med partiet Liberalerna. Liksom en moderat person inte nödvändigtvis stöder Moderaterna.

Värt att framhålla är också Björklunds parentes kring LIB – den är helt onödig. Men av någon anledning hänger den ofta med kring partiförkortningar. I anslutning till ett namn fungerar parentes: Jan Björklund (L). I de flesta andra fall ska den bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson