Wolf Hall byggdes av familjen Seymour med pengar lånade av kung Henrik VIII på 1530-talet och övergavs bara 40 år senare. Genom åren har spekulationerna om var exakt godset legat varit många, men det var först under 2017 som utgrävningar av omgivningarna godkändes av ättlingar till den framstående familjen.

En grupp arkeologer har tillbringat 20 månader med att följa de avlopp som löper genom markerna, för att till slut hitta husgrunden. Den ligger i trädgården till det nuvarande huset, som uppfördes 1723.

Jag hade ingen aning om vad som låg under våra fötter under så lång tid. När vi växte upp fanns det så många skilda idéer om var original-Tudorhuset låg, men känslan var att ingen visste säkert. Släkten har haft stora områden i sin ägo, säger Dominic Binney, ättling i direkt nedstigande led från den kända familjen, till The Guardian.

1535, när huset precis blivit färdigbyggt, fick familjen Seymour besök av kung Henrik VIII med följe. Kungen ägnade sig åt jakt och festligheter och arkeologerna har bland annat hittat rester av ostronskal och djurben, som motsvarar de menyer som bevarats från Henriks besök. Inga avbildningar av godset finns dock bevarade och nu hoppas man på att kunna rekonstruera hur det såg ut, med hjälp av utgrävningarna.